XXVI sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 02/07/2020
 12:00 - 13:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 30 czerwca 2020 r.

Informuję, że w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 1200 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  6. Przyjęcie „Raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Teresin za 2019 rok”.
  7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok.
  9. Zakończenie obrad.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast