XXIX sesja Rady Gminy

Data/Czas
 18/09/2020
 16:00 - 17:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 15 września 2020 r.

Informuję, że w dniu 18 września 2020 r. o godz. 1600 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2020 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Teresin na rok szkolny 2020/2021.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwiększenie liczby etatów w Posterunku Policji w Teresinie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Teresin w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020.
  9. Zakończenie obrad.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast