XXIV sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 11/05/2020
 16:00 - 17:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 8 maja 2020 r.

Informuję, że w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 1600 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Teresin.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/152/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego.
  10. Zakończenie obrad.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

 

Wielkość czcionki
Kontrast