XXIII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 23/04/2020
 14:00 - 15:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin 

                                                                                                       Teresin, 21 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy z dnia 17 lutego 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2020 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin za 2019 rok.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 380836W Trakt św. Jana Pawła II.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 380849W ul. Guzowska w Teresinie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2020 r. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Teresin oraz potrzeby zmian legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast