XXII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 30/03/2020
 14:00 - 15:00


 Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 26 marca 2020 r.

Informuję, że w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Ustalenie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2020 roku”
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020
  7. Zakończenie obrad

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                      Bogdan Linard

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast