XX sesja Rady Gminy

Data/Czas
 29/01/2020
 14:00 - 15:30


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 22 stycznia 2020 r.

Informuję, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
 7. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji gminnej pn. „Budowa chodnika przy ul. Krańcowej w Paprotni”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/173/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031
 11. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 15. Wolne wnioski i informacje
 16. Zakończenie obrad

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

 Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast