XVIII sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 30/12/2019
 13:00 - 14:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 27 grudnia 2019 r.

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1300 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Ustalenie porządku dziennego
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym Gminy Teresin
  7. Zakończenie obrad

                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

 

Wielkość czcionki
Kontrast