XVII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 17/12/2019
 12:00 - 14:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                                          

Teresin, 3 grudnia 2019 r.

Informuję, że w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 1200 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy z dnia 29 października 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Teresin Gaj
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Teresin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Teresin na rok szkolny 2019-2020
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2019
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2020-2031
 17. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2020
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/102/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 23. Wolne wnioski i informacje
 24. Zakończenie obrad

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                        Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast