XV sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 29/10/2019
 13:00 - 15:00


 Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 22 października 2019 r.

Informuję, że w dniu 29 października 2019 r. o godz. 1300 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XV sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2020-2023
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia, gminy Teresin, stanowiącej drogę
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia, gminy Teresin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia, stanowiącej własność Gminy Teresin
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego i lokalu niemieszkalnego wraz z przynależnymi działkami, położonych w obrębie SHRO Szymanów, gminy Teresin z przeznaczeniem na powiększenie zasobów mieszkaniowych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania przez podróżnych PKP z budynku „Dworzec TO.Kultura!”w Teresinie przy ul. Torowej 2, stanowiącego własność Gminy Teresin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2019 r.
 17. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2018/2019
 18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 20. Wolne wnioski i informacje
 21. Zakończenie obrad

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Bogdan Linard

 Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

 

Wielkość czcionki
Kontrast