XLVI sesja Rady Gminy

Data/Czas
 14/12/2017
 11:00 - 13:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                         

Teresin, 30 listopada 2017 r.

 

 

 

 

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Teresin na lata 2016 – 2032”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego  programu  współpracy  Gminy   Teresin   z  organizacjami    pozarządowymi     oraz   podmiotami   prowadzącymi   działalność  pożytku publicznego na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
 9. Podjęcie uchwały przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2017
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie  Wieloletniej   Prognozy   Finansowej    Gminy Teresin na lata 2018 – 2031
 12. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2018
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
 16. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 17. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast