XLIX sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 27/02/2018
 13:00 - 15:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 20 lutego 2018 r.

 

 

 

Informuję, że w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia Gminy Teresin, stanowiącej drogę
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresin Kaski Gminy Teresin, stanowiących drogę
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 15. Informacja Ośrodka Doradztwa Rolniczego na temat zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych
 16. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 17. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast