XLIV sesja Rady Gminy

Data/Czas
 14/11/2017
 14:00 - 16:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 7 listopada 2017 r.

 

 

 

Informuję, że w dniu 14 listopada 2017 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy z dnia 12 października 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paprotni
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich
 9. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2016/2017
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
 13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Teresin w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2017
 16. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 17. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 18. Interpelacje i zapytania
 19. Wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast