XLII sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 12/10/2017
 13:00 - 16:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 5 października 2017 r.

 

Informuję, że w dniu 12 października 2017 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2017 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2017 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy z dnia 28 lipca 2017 r.
 6. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy z dnia 9 września 2017 r.
 7. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy z dnia 21 września 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/21, 138/31 i 138/32 położone w obrębie Teresin Gaj
 9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości z dokonaniem dopłaty
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Nowy Mikołajew gminy Teresin z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Teresin gminy Teresin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu na cele użytkowe zlokalizowanego w budynku Dworca PKP w Teresinie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 r. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach, na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Czersk
 17. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Teresin za I półrocze 2017 r.
 18. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 19. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 20. Interpelacje i zapytania
 21. Wolne wnioski
 22. Zakończenie obrad

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast