XIII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 23/09/2019
 16:30 - 18:00


 Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                                          

Teresin, 16 września 2019 r.

Informuję, że w dniu 23 września 2019 r. o godz. 1630 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 11 lipca 2019 r.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy z dnia 13 sierpnia 2019 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Teresin
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/86/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy Stadionowi Gminnemu w Teresinie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu informacji o kandydacie na ławnika
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Gminą Teresin w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 92 w miejscowościach: Topołowa, Seroki-Parcela, Lisice
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 17. Wolne wnioski i informacje
 18. Zakończenie obrad

                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

 

Wielkość czcionki
Kontrast