VIII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 11/06/2019
 14:00 - 15:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 4 czerwca 2019 r.

Informuję, że w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy z dnia 23 maja 2019 r.
 4. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zakończenie obrad

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast