VI sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 17/04/2019
 14:00 - 16:00


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 10 kwietnia 2019 r.

Informuję, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się VI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów sołtysów i rad sołeckich
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Granice
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/04 Rady Gminy Teresin z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Elżbietów, gmina Teresin, zmienionej uchwałą nr XXX/231/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 1 marca 2013 roku
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia gminy Teresin przeznaczonej pod drogę
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy, uznanego za pomnik przyrody
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Teresin do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Teresin
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/286/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2019-2031
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 16. Wolne wnioski i informacje
 17. Zakończenie obrad

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast