OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ

Data/Czas
 23/10/2017 - 31/12/2017
 Całodniowe


OZNAKUJ SWOJĄ POSESJĘ !!!

Dzielnicowe z Posterunku Policji w Teresinie mając na uwadze realizację planu działania priorytetowego dotyczącego obowiązku oznakowania obiektów prowadzi działania w celu wyeliminowania zdiagnozowanego zagrożenia na terenie gminy Teresin.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z art. 64 §1, 64 §2 Kodeksu Wykroczeń, kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości oraz nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem podlega karze. Niestosowanie się w/w osób do przepisów będzie skutkowało stosowaniem wobec nich środków oddziaływania wychowawczego, a także karami grzywny.

Zdiagnozowany problem przy charakterystycznym dla miejscowości naszej gminy bardzo dużym rozproszeniu terenowym nieruchomości, stanowi duże zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi podczas akcji służb ratunkowych, których czas przyjazdu na miejsca zdarzenia jest nierzadko wydłużony z powodu poszukiwania miejsca interwencji.

Wyrażamy przekonanie, że w/w działanie pomoże nam w realizacji zakładanego celu. Prawidłowe oznakowanie nieruchomości przyczyni się do podniesienia poziomu działania służb ratunkowych m. in. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej oraz Policji, dzięki możliwości szybszego dotarcia do miejsca zdarzenia, co jest zgodne z Państwa powszechnym oczekiwaniem w zakresie czasu reakcji i szybkości podejmowania przez te służby interwencji.

Z poważaniem, dzielnicowe PP Teresin, sierż. Anna Opęchowska-Ciak, sierż. Anna Lis

Wielkość czcionki
Kontrast