Odbiór odpadów problemowych

Data/Czas
 20/10/2018
 08:00 - 16:00


 

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII I AKUMULATORÓW

 

Wójt Gminy Teresin informuje, że 20 października 2018 roku (sobota) przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów. W zabudowie wielorodzinnej odpady mają być zgromadzone w sąsiedztwie miejsc do gromadzenia odpadów zmieszanych, zaś w zabudowie jednorodzinnej odpady mają być wystawione przed posesje przy drodze publicznej (tak jak odpady zmieszane), w taki sposób, żeby nie stanowiły utrudnienia dla ruchu.

Wystawiamy odpady:

  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np.: lodówki, pralki, telewizory, radia, monitory itp.,
  • odpady wielkogabarytowe np.: meble, kanapy, tapczany, dywany, wykładziny itp.
  • zużyte baterie i akumulatory;

 

Nie wystawiamy:

 – okien, sanitariatów, gruzu, szyb, rynien oraz innych odpadów budowlanych i remontowych, zużytych opon, chemikaliów.

 

Odpady odbierane będą od godziny 8.00.

 

Jednocześnie informujemy, że w/w rodzaje odpadów można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w Sochaczewie,  ul. Chemicznej 8. Punkt jest czynny czynne: od wtorku do piątku w godzinach:  9.00-17.00 oraz w sobotę od  godz. 9.00 do 14.00, nr tel.: 46 861 15 19.

 

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ZUŻYTYCH OPON ORAZ  CHEMIKALIÓW

 20.10.2018 roku  (sobota) na terenie Gminy Teresin zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych opon oraz chemikaliów
(w godz. 8.00-16.00)

Zbiórka dotyczy chemikaliów wydzielonych z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka (np. farby, lakiery, pojemniki po farbach, lakierach) oraz  opon od aut (tylko) osobowych i rowerów. Opony przekazywane do utylizacji powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (ziemia, piasek itp.) oraz bez felg. Przypominamy, iż właściciele samochodów przy zakupie nowych opon mogą oddać zużyte opony sprzedawcy.

Odpady należy składać do pojemników ustawionych w następujących miejscach:

  1. Szymanów – parking przy kościele,
  2. Budki Piaseckie – parking przy szkole podstawowej,
  3. Topołowa – teren byłego składowiska odpadów,
  4. Mikołajew – parking przy kościele,
  5. Paprotnia – parking autokarów przy klasztorze.

 

Składanie tam innych odpadów jest zabronione i będzie skutkowało ukaraniem mandatem.

 

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE ODPADÓW REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH

20.10.2018 roku (sobota) na terenie Gminy Teresin zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów budowlanych i remontowych
(w godz. 8.00-16.00).

Zbiórka dotyczy odpadów powstałych podczas  prac remontowych przeprowadzanych w budynkach mieszkalnych.  Odpady należy składać do pojemników ustawionych w miejscowości Topołowa – teren byłego składowiska odpadów.

Składanie tam innych odpadów jest zabronione i będzie skutkowało ukaraniem mandatem.

 

Jednocześnie informujemy, że w/w rodzaje odpadów można nieodpłatnie przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w Sochaczewie,  ul. Chemicznej 8. Punkt jest czynny czynne: od wtorku do piątku w godzinach:  9.00-17.00 oraz w sobotę od  godz. 9.00 do 14.00, nr tel.: 46 861 15 19.

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast