Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie

Data/Czas
 14/09/2018
 08:00 - 15:00


Seminarium szkoleniowe pt.:

 „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”

 Warszawa, 19 września 2018 r. sala konferencyjna (parter) przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

 Program seminarium

 9:30-10:00         Rejestracja uczestników,

10:00-10:10         Powitanie uczestników,

10:10-10:30         Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju – skala problemu, obowiązki organów administracji państwowej (poziom wojewódzki, lokalny) – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji                   i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

10:30–11:10        Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest ––                           Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

11.10-11.30         Przerwa kawowa,

11.30-12.00         „Raport roczny” gmin (nowy moduł w Bazie Azbestowej) – wytyczne Głównego Koordynatora „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032”, podsumowanie raportów za rok 2017, zidentyfikowane problemy – Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM w Warszawie,

12:00-12:20        Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane              z likwidacją wyrobów zawierających azbest – regulamin, niezbędne dokumenty, stosowane procedury, terminy składania wniosków oraz tryb rozliczania uzyskanych środków – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

12.20-12.40         Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Spółka z o.o.,

12.40-13:00         Dyskusja. Zakończenie seminarium.

13:00-14:00       Poczęstunek

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji                   na temat spotkania proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

Wielkość czcionki
Kontrast