LII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 10/05/2018
 14:00 - 15:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

 

Informuję, że w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się LII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.
 4. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Teresin
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Teresin za 2017 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Teresin na lata 2018 – 2031
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 9. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 10. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 11. Interpelacje i zapytania
 12. Wolne wnioski
 13. Zakończenie obrad

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast