LI sesja Rady Gminy

Data/Czas
 28/03/2018
 13:00 - 15:00


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 21 marca 2018 r.

 

 

Informuję, że w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się LI sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Gminy z dnia 27 lutego 2018 r.
 4. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr 89/20. 89/21, 89/22, 89/23, 89/24, 89/25, 89/26, 89/27, 89/28
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Paprotnia, Gminy Teresin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Elżbietów, Gminy Teresin
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018 roku”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Teresin na obwody głosowania
 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 15. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
 16. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
 17. Interpelacje i zapytania
 18. Wolne wnioski
 19. Zakończenie obrad

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

Wielkość czcionki
Kontrast