Wójt Gminy Teresin zaprasza mieszkańców do realizacji projektu na instalację Odnawialnych Źródeł Energii typu:
• ogniwa fotowoltaiczne
• powietrzne pompy ciepła
• kolektory słoneczne
• piece na pellet
Wspólnie z gminami: Rybno, Sochaczew i Nowa Sucha zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się do 10 lipca do Biura Obsługi Mieszkańców w UG Teresin. Przyjmujemy również zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 46 864 25 65. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu. O dalszych procedurach będziemy Państwa informować telefonicznie.