VII sesja Rady Gminy

Data/Czas
 23/05/2019
 14:00 - 15:30


Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 16 maja 2019 r.

 

Informuję, że w dniu 23 maja 2019 r. o godz. 1400 w sali widowiskowo-kinowej obiektu „Dworzec TO.Kultura” (ul. Torowa 2, Teresin) odbędzie się VII sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/52, 140/20, 140/10 i 140/11 położone w obrębie Teresin Gaj
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019/2023”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019/2023
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zakończenie obrad

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast