II sesja Rady Gminy Teresin

Data/Czas
 04/12/2018
 13:00 - 14:30


 

Biuro Rady Gminy

     Teresin                                                                                                          

Teresin, 27 listopada 2018 r.

 

Informuję, że w dniu 4 grudnia 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Teresin odbędzie się II sesja Rady Gminy Teresin z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Ustalenie porządku dziennego
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Teresin
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy Teresin do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr ew. 273/3 położoną w obrębie Teresin
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/322/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach, na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach na wykonanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/273/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2018
 16. Podjęcie uchwały o współdziałaniu z Gminą Baranów i Gminą Wiskitki w sprawie podjęcia współpracy w celu wytypowania kandydatów do Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 19. Wolne wnioski i informacje
 20. Zakończenie obrad

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                               /-/ Bogdan Linard

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Transmisję obrad będzie można śledzić na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” –Transmisje sesji”.

Wielkość czcionki
Kontrast