Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+

Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+ została , zwana dalej Kartą, wprowadzona uchwałą nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin w dniu 28 grudnia 2012 roku. Jej celem jest poprawa warunków życiowych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci poprzez zapewnienie tym rodzinom przede wszystkim większej dostępności do oferty kulturalnej i sportowej. Z Karty możesz skorzystać, jeżeli:
Jesteś członkiem rodziny wielodzietnej (również rodziny zastępczej) w której wychowuje się troje lub więcej dzieci w wieku do 16 roku życia lub 24 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Z Kartą zyskujesz 50 % zniżki:

  • na ofertę Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie
  • na zajęcia organizowane przez Teresiński Ośrodek Kultury
  • w opłatach za odbiór odpadów segregowanych
  • na bilety wstępu na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie
  • na bilety wstępu do kina w Centrum Kultury w Błoniu

Ponadto posiadaczom Karty ulg udzielili przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy.
Oto lista przedsiębiorców: [LISTA DO POBRANIA]
Jak stać się posiadaczem Karty ?
Krok I – Wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie Karty – Druk do pobrania
Jeżeli twoje miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce zameldowania – wydrukuj i wypełnij oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziny na terenie – Druk do pobrania
Przygotuj dokument potwierdzający kontynuowanie nauki przez dzieci, które ukończyły 18 lat (np. legitymacja szkolna, studencka – do wglądu).
W przypadku opiekunów prawnych – przygotuj postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej.
Przygotuj swój dokument tożsamości (do wglądu).

Dokumenty złóż osobiście w Urzędzie Gminy Teresin w Referacie ds. Obywatelskich, pok. nr 1 (parter), tel. 46 864 25 35

WAŻNE: Dokumenty o wydanie Karty składa pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku.
Krok II – Odbierz Kartę (wydanie Karty – do 7 dni od daty złożenia). Kartę odbiera i potwierdza wnioskodawca lub pełnoletni członek rodziny wykazany we wniosku. Karta wydawana jest na okres do 31 stycznia 2014 roku.
Krok III – Korzystaj z Karty. Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość (w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu tożsamości – z Kartą innego członka rodziny).
Krok IV – Przed upływem ważności Karty złóż ponowny wniosek abyś mógł ciągle korzystać z jej uprawnień.
Druk do pobrania –Wniosek o wydanie Karty

ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w programie Teresińska Karta Dużej Rodziny 3+. Jest to bardzo dobry sposób na promocję swojej firmy i budowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym. Kartą 3+ objętych jest około 1000 osób, czyli 10 % mieszkańców gminy Teresin. Posiadacze Karty to jednocześnie to stały, dobry klient, którego możecie Państwo związać ze swoją placówką. Urząd Gminy Teresin zobowiązuje się do zamieszczania Informacji o udziale Państwa na stronie www.teresin.pl , miesięczniku samorządowym “Prosto z Gminy”, tygodnikach lokalnych “Echo Powiatu” i “Express Sochaczewski” oraz w materiałach dotyczących Programu. Informacje o udziale w Programie będą Państwo mogli zamieszczać we wszystkich wydawanych przez siebie nośnikach reklamowych i stronach internetowych.
Zapraszamy do współpracy.

Wielkość czcionki
Kontrast