Gospodarka Odpadami

Harmonogram odbioru odpadów problemowych w 2019 roku

Informacja o odbiorze opakowań po środkach ochrony roślin

Zasady segregacji w budynkach jednorodzinnych

Zasady segregacji w budynkach wielorodzinnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wójt Gminy Teresin informuje, że ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sochaczewie przy ul. Chemicznej 8 obsługujący mieszkańców powiatu sochaczewskiego od 1 lipca będzie nieczynny. O terminie ponownego otwarcia powiadomimy  mieszkańców w późniejszym terminie.

Prawo

Aktualności

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Kampania informacyjna Ministerstwa Ochrony Środowiska

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr odbiorców nieczystości płynnych

Analiza gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Teresin

Wielkość czcionki
Kontrast