Wydarzenia

SZYMANÓW PONOWNIE ZATAŃCZYŁ DLA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Szymanów tańczy dla Jana Pawła II 15 czerwca 2022

22 maja w parafii NMP w Szymanowie dzieci i młodzież modliły się poprzez taniec o pokój, miłość i jedność ludzi w całej Europie.  

Po rannej Mszy św. duża grupa dzieci i młodzieży zaprezentowała tańce lednickie przed kościołem parafialnym. Wiernym, chcącym poprzez taniec uczcić pamięć o polskim papieżu, towarzyszyło hasło „Cała Polska tańczy dla Jana Pawła II”. Tegoroczny Fishmob był wyjątkowy z racji wojny na Ukrainie oraz potrzebnego jej duchowego wsparcia i modlitwy. Święty wzywał: „Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem”.  Była to zatem, zgodnie ze słowami Jana Pawła II, doskonała okazja, aby uwielbiać Pana Boga tańcem, modlić się w ten sposób i poprzez to również wyrażać swoją chrześcijańską radość oraz solidarność z narodem ukraińskim.

Julita Niedzińska, fot. Agata Bodzak

 

„BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA POŻYTEK”

Gminne uroczystości Dnia Strażaka 2022 4 maja 2022

 GMINNE UROCZYSTOŚCI DNIA STRAŻAKA 2022

Nieco wcześniej niż zazwyczaj, bo 1 maja, odbyły się Gminne obchody Dnia Strażaka. Strażak to jedna z najbardziej szanowanych i docenianych profesji na świecie, także w Polsce. Nieprzypadkowo, by ratować ludzkie życie, narażają własne i zawsze służą pomocą. Długie tradycje Dnia Strażaka, sięgające XVIII wieku, pookazują, że Polacy zawsze szanowali ich służbę.

Uroczystości rozpoczęła zbiórka przed strażnicą OSP w Niepokalanowie, po której nastąpiło przejście pocztów sztandarowych do bazyliki NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił o. Ireneusz Klimczyk, a koncelebrę sprawował o. Bartosz Bogucki. Strażacy dziękowali Bogu i swojemu patronowi św. Florianowi za opiekę podczas przeprowadzonych akcji. W uroczystości uczestniczyli również Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard, bryg. Maciej Bieńczyk,

zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Sochaczewie, dh Andrzej Tkaczyk, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sochaczewie oraz Komendant Gminny OSP dh Dariusz Tartanus.

W wygłoszonej homilii o. Ireneusz Klimczyk zwrócił szczególną uwagę na pasję i zaangażowanie strażaków w wyjątkową służbę Bogu i ludziom – Za wzorem św. Floriana, waszego patrona, chrześcijanina, który oddał życie za wiarę, wypełniacie trudną służbę, wykonujecie ciężką pracą, często z poświęceniem życia. Dzisiaj, kiedy czcimy św. Floriana, dziękujemy za was Bogu i błogosławimy wam. Dziś świat potrzebuje męstwa, odwagi, wszystkich tych, którzy służą.

Gminne obchody Dnia Strażaka zakończyła parada wozów strażackich, która przejechała ulicami Teresina, a następnie odwiedziła okoliczne miejscowości, wzbudzając żywe zainteresowanie mieszkańców.

Przypomnijmy, że na terenie Gminy Teresin działa 7 jednostek OSP, a jednostki w Niepokalanowie, Paprotni i Budkach Piaseckich włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W jednostkach OSP na terenie gminy Teresin zrzeszonych jest ponad trzystu czynnych strażaków, w tym wiele kobiet i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Z uwagi na pandemię byli oni dysponowani nie tylko do działań związanych z pożarami, wypadkami czy skutkami nawałnic. Podczas pandemii angażowali się w pomoc mieszkańcom, m.in. poprzez kolportaż maseczek oraz transport seniorów na szczepienia przeciwko COVID-19. Warto zaznaczyć, że praca, poświęcenie i odwaga druhów doceniana jest przez lokalny samorząd. Gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem jednostek OSP (bieżąca działalność, zakup mediów, paliwa, utrzymanie budynków, wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach). Jednostki OSP w Gminie Teresin posiadają wyposażenie niezbędne do wykonywanej działalności: samochody ratowniczo-gaśnicze wraz z pełnym wyposażeniem. Wszystkie jednostki posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy: umundurowanie, środki ochrony osobistej strażaka, hełmy, węże, armaturę do podawania wody, drabiny itp. Ponadto jednostki OSP posiadają wyposażenie pozwalające prowadzić akcje na drogach, zbiornikach wodnych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Na bieżąco uzupełniane są braki wynikające ze zużycia podczas prowadzonych akcji. Co roku samorząd gminny przekazuje środki na poprawę zabezpieczenia pożarowego gminy poprzez unowocześnienie zaplecza socjalnego jednostek OSP, a także inwestując w bieżące remonty strażnic.

Strażakom, z okazji ich święta, życzymy tyle samo powrotów z akcji, co wyjazdów oraz nieustającej satysfakcji z wykonywania tej niezwykle trudnej posługi na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich.

Redakcja

KAMERALNE OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA W GMINIE TERESIN

Logo Święta Konstytucji 4 maja 2022
Logo Święta Konstytucji

Logo Święta Konstytucji

3 maja 2022 r. w Szymanowie odbyły się gminne uroczystości związane z 231. rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Urząd Gminy Teresin oraz parafię rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie w skromniejszej formule, ale z tym samym co zwykle szacunkiem.

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja swoją obecnością uświetnili przedstawiciele samorządu gminnego, w tym Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek samorządowych oraz lokalna społeczność.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. proboszcza Roberta Sierpniaka z udziałem pocztów sztandarowych OSP w Szymanowie i Skrzelewie oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie. W wygłoszonej homilii kaznodzieja przypomniał, że Konstytucja 3 Maja zawierała szereg nowatorskich rozwiązań, których celem była głęboka reforma i wzmocnienie państwa polskiego. Podkreślił symboliczną więź kościoła oraz Matki Bożej z narodem polskim. Zaapelował do zebranych, aby modlili się do Matki Bożej, upraszając o dalsze wstawiennictwo i opiekę. Prosił również, aby wierni zachowywali w sercach żywą wiarę i nadzieję oraz świadectwo narodowej wspólnoty. Podczas uroczystości głos zabrał także Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, który w swoim przemówieniu zaakcentował znaczenie Konstytucji 3 Maja dla budowania suwerennej, silnej, bezpiecznej i niepodległej Polski. Odniósł się także do wojny za naszą wschodnią granicą i postawy Polaków wobec narodu ukraińskiego – Przy okazji tego święta należy wspomnieć, że zjednoczyliśmy się w pomocy dla naszych sąsiadów, którzy zostali napadnięci przez imperialistyczną Rosję. Z tego miejsca składam Państwu serdeczne podziękowania za to, że w tak trudnych czasach potrafimy pomagać Ukraińcom doświadczonym okrucieństwem wojny, potrafimy znaleźć dla nich bezpieczny kąt, dobre słowo, często pomoc materialną. Wszystko to jest bardzo ważne i wierzę, że pomoże im podtrzymać wiarę w odzyskanie niepodległości. Wojna, która toczy się na Ukrainie, jest ceną wyzwolenia ojczyzny. Życzę im wolności, którą my możemy się szczycić, a która tak mocno zakorzeniona jest w naszej tradycji.

Po eucharystii, obchody będące hołdem dla twórców oraz obrońców Konstytucji 3 Maja, zakończyło złożenie wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przypomnijmy, że Ustawa Rządowa z 3 Maja 1791 roku była pierwszą w nowożytnej Europie i drugą na świecie – po Stanach Zjednoczonych – konstytucją. Uchwalona przez Sejm Czteroletni miała zapewnić Polsce niezależność oraz umożliwić rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy. Choć obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była ogromnym osiągnięciem narodu polskiego. Konstytucja 3 Maja wprowadziła w Polsce trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Stanowieniem prawa miał zajmować się dwuizbowy Sejm. W trakcie rozbiorów obchodzenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostało zakazane przez zaborców. W II Rzeczpospolitej, w kwietniu 1919 r., rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uznano za święto narodowe odrodzonego państwa. Podczas II wojny światowej okupanci niemieccy i sowieccy zabronili obchodzenia rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 Maja 1791. Pomimo tych trudności świętowano w warunkach konspiracji – często ryzykując własnym życiem. Po II wojnie światowej 3 Maja przestał być świętem narodowym, a wszelkie próby manifestacji patriotycznych w tym dniu były tłumione. W 1990 roku nowo wybrane Sejm i Senat proklamowały 3 Maja świętem państwowym.

Redakcja

 


 

 

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ 100-LECIA URODZIN MIESZKANKI GMINY TERESIN

Z okazji 100. urodzin Panią Mariannę Leszczyńską odwiedziła Kierownik USC w Teresinie Agnieszka Adamczyk. 5 kwietnia 2022

Tak wyjątkowa i piękna uroczystość zdarza się bardzo rzadko. Tylko nielicznym dane jest doczekać 100 lat. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Marianna Leszczyńska z Serok-Parceli, która 25 marca 2022 r. obchodziła swoje 100. urodziny.

Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczyk, która w imieniu Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego, własnym oraz całej społeczności gminy złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyła list gratulacyjny, kwiaty, prezent oraz kosz ze słodkościami.

Elwira Chodakowska-Malara, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sochaczewie, wręczyła Jubilatce, w imieniu Aleksandry Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, list gratulacyjny z życzeniami długich lat życia oraz informacją o specjalnym dodatku do emerytury. Dopełnieniem tej niecodziennej uroczystości było wzniesienie toastu za zdrowie Jubilatki, podczas którego odśpiewano gromkie 200 lat.

Pani Marianna Leszczyńska (z domu Florczak) przez całe życie pracowała we własnym gospodarstwie rolnym. Dostojna Jubilatka urodziła pięcioro dzieci. Doczekała się dwanaściorga wnucząt, dziewiętnaściorga prawnucząt oraz jednego praprawnuka. Pomimo swojego zacnego wieku, cieszy się dobrą formą i doskonałą pamięcią. W chwili obecnej przebywa w domu rodzinnym pod troskliwą opieką synowej. Recepty na długowieczność Jubilatka nie podaje, ale w domu, w którym mieszka, daje się odczuć przyjazną atmosferę, miłość i wzajemny szacunek.  To stąd bierze się radość życia Pani Marianny oraz życzliwość dla ludzi.

Dziękując za zaproszenie na tę wyjątkową uroczystość, składamy Pani Mariannie serdeczne gratulacje i gorące życzenia zdrowia, pomyślności, miłości bliskich i wielu kolejnych lat szczęśliwego i pogodnego życia.

Redakcja

MIESZKAŃCY TERESINA ZAMANIFESTOWALI SWOJE POPARCIE DLA UKRAINY

Grafika ilustracyjna 25 lutego 2022
Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Ще не вмерла України і слава, і воля…

To było spontaniczne zgromadzenie i szczere wyrazy poparcia dla ogarniętej wojną Ukrainy. Na placu przed Domem Handlowym w Teresinie zebrało się wielu mieszkańców, aby wyrazić swoją solidarność ze wschodnim sąsiadem. Wśród zebranych byli też Ukraińcy, którzy pracują na terenie naszej gminy.

Zamiast protestu wiec poparcia

Zapowiadany na 25 lutego protest przeciwko budowie Centralnego Portu Lotniczego został odwołany w obliczu wydarzeń na Ukrainie. – W tym trudnym czasie nasze oczy powinny być zwrócone ku Ukrainie. Jedność, jaką wypracowaliśmy w naszych działaniach, musimy przekuć na wszelkie gesty solidarności z braćmi Ukraińcami – czytamy na facebookowej stronie Stowarzyszenia „Stop CPK”.

– To spotkanie było zwołane w zupełnie innej sprawie, ale wojna, która trwa na Ukrainie zweryfikowała nasze plany i zmusiła do refleksji. Są sprawy ważne i ważniejsze – takimi słowami rozpoczął wiec poparcia dla Ukrainy Kamil Szymańczak, jeden z organizatorów.

Następnie odczytane zostało stanowisko Stowarzyszenia „Stop CPK”:

W obliczu napaści na suwerenny kraj Ukrainę, naszego sąsiada, dzisiejszy protest musi zamienić się w wiec poparcia dla Ukrainy i narodu ukraińskiego. Są sprawy ważne i ważniejsze.

W obliczu tych tragicznych wydarzeń, żądamy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej skupienia się na najważniejszych sprawach dotyczących bezpieczeństwa, jak i pomocy oraz porzucenia wątpliwych i nieuzasadnionych ekonomicznie inwestycji.

My również możemy czuć się zagrożeni, pamiętajmy o polskiej historii w takich momentach.

My Stowarzyszenie „Stop CPK” wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim.

Stowarzyszenie „Stop CPK” apeluje do wszystkich o wsparcie dla narodu ukraińskiego, chociażby poprzez honorowe oddawanie krwi, bo być może będziemy musieli przyjmować rannych.

Poległych w walce o niepodległość i obronę swojego kraju uczcijmy minutą ciszy.

Członek zarządu Stowarzyszenia Paweł Pałuba poinformował, że zaplanowany na 25 lutego protest przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego odbędzie się w innym terminie, jak tylko sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie ustabilizuje się.

W trakcie przemówień i zwykłych rozmów wyrażano wiele obaw, ale i nadziei na sąsiedzką pomoc. Zgromadzeni na wiecu mieszkańcy nie kryli poruszenia i łez. Głos zabrał m.in. Marek Olechowski, wójt Gminy Teresin.

Spotkaliśmy się, żeby wyrazić nasze wsparcie dla narodu ukraińskiego, który tak bohatersko przeciwstawia się rosyjskiemu najeźdźcy. To bestialska, bezprecedensowa napaść na wolny kraj, w wydawałoby się wolnej i demokratycznej Europie (…). Wyrażam wdzięczność Stowarzyszeniu „Stop CPK”, za to, że zrezygnowało z organizacji protestu, a przekształciło to wydarzenie w manifestację poparcia dla narodu ukraińskiego – mówił wójt Olechowski.

Deklaracja pomocy

Marek Olechowski zadeklarował pomoc i wsparcie ukraińskim przyjaciołom.

– A póki co, naszą solidarność z Ukrainą możemy wyrazić nie tylko słowem, ale i czynem. My jako Gmina dołączamy do akcji pomocy dla Ukrainy. Podległe mi służby są w trakcie organizacji zbiórek, które ruszą w przyszłym tygodniu. Będziemy o tym informować na bieżąco poprzez gminną stronę internetową teresin.pl. Ruszyła także inna gminna akcja pomocowa, którą zainicjowali teresińscy sportowcy. Od wielu lat współpracujemy z zapaśnikami i łucznikami z Ukrainy. W Zbarażu, naszym partnerskim sportowo mieście, działa wyśmienita sekcja zapaśnicza. Prezes LKS Mazowsze Teresin Ryszard Niedźwiedzki i jednocześnie wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, skontaktował się z głównym trenerem, który przekazał informację, iż nad miastem latają rosyjskie samoloty i w każdej chwili może dojść do bombardowania. Wszyscy mężczyźni już są wcieleni do armii i będą walczyć. W mieście pozostały jednak dzieci, młodzież i kobiety, o które bardzo się martwią. Stąd jego prośba o przyjęcie ich tutaj u nas. Prośbę tę traktujemy jako nasz obowiązek i deklarujemy, że jak tylko będzie możliwość wyjazdu ze Zbaraża, przyjmiemy młodych sportowców pod nasz dach. Znajdziemy dla nich spokojne miejsce, w którym bezpieczni, będą mogli trenować i uczyć się. Życzę, abyśmy jako Polacy, nie musieli przeżywać tego, czego doświadczają obecnie bracia Ukraińcy. Dlatego musimy teraz być razem z Ukrainą. Niech żyje wolna Ukraina! – zakończył Marek Olechowski. Z kolei Tadeusz Szymańczak poinformował, że Stowarzyszenie „Stop CPK” już rozpoczęło akcję poszukiwania lokali mieszkalnych dla uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy. Wójt Teresina liczy jednak na polityczne porozumienie, bo przelewanie krwi jest zupełnie niepotrzebne. W jego przekonaniu konflikt ten wynika z mocarstwowych, carskich zapędów prezydenta Putina, który pragnie powrotu do starego porządku, starych granic. Ważne jest zatem, by pokazywać wsparcie narodowi ukraińskiemu, którego godności zdeptać nikt nie zdoła. Bo godność jest właśnie tą wartością, która czyni nas Europejczykami, a której tak bardzo brakuje rosyjskiemu agresorowi. Liczy także na rychły powrót do Polski tych pracowników z Ukrainy, którzy wyjechali, by być bliżej swoich bliskich albo zaangażować się w działania obronne.

Dziękuję

Podczas piątkowego wiecu przemówił do zgromadzonych mieszkający i pracujący od ośmiu lat na naszym terenie Taras Dawydziak, który zrezygnował z zarobkowania w Polsce, aby udać się do swojej ojczyzny i wesprzeć ukraińską armię w walce z rosyjskim najeźdźcą.

– Dziękuję Polakom za waszą postawę, za wsparcie. To dla nas bardzo ważne. Jadę na Ukrainę walczyć, jadę po to, żeby oni nie podeszli bliżej mojej ziemi i do Polski. Nie dam się zastrzelić! Dziękuję Polakom, dziękuję każdemu krajowi, który daje nam wsparcie – mówił szczerze wzruszony Taras, całując ukraińską i polską flagę. Jakże zatem wymowne i aktualne wydają się być dziś słowa Tarasa Szewczenki, narodowego wieszcza Ukraińców, poety doby romantyzmu, który w wierszu „Do Polaków” napisał:

Lachu, druhu nasz i bracie!

(…)

Podaj rękę kozakowi

I serce czyste mu daj!

A znowu, w imię Chrystusa,

Wskrzesimy nasz cichy raj.

Ще не вмерла України і слава, і воля… – Nie umarła jeszcze Ukraina, ani chwała, ani wolność

Wiec poparcia dla Ukrainy zakończyło odegranie narodowego hymnu Ukrainy, w którego słowach pobrzmiewa poczucie wiary w to, że chwała i wolność tego państwa „na kraju” wciąż żyje i żyć będzie.

Tomasz Daczko

POMOC DLA UKRAINY

Podajemy nr kont wiarygodnych i sprawdzonych organizacji, na które można dokonywać wpłat na pomoc dla Ukrainy:

  • PCK

 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060

z dopiskiem „Ukraina”

  • Caritas

77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

z dopiskiem „Ukraina”

  • Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”

  • Polska Akcja Humanitarna

zbiórka organizowana jest na platformie siepomaga.pl

 

XXVI ZEBRANIE DELEGATÓW GMIN KOLBIAŃSKICH

81. rocznicę rocznicę aresztowania o. Maksymiliana Kolbego uczczono złożeniem kwiatów przed jego pomnikiem w Niepokalanowie. 21 lutego 2022

Tradycją stały się coroczne zebrania delegatów Związku Gmin Kolbiańskich w Niepokalanowie 17 lutego. W tym dniu w roku 1941 został aresztowany przez gestapo wraz z czterema współbraćmi o. Maksymilian Kolbe, Gwardian Niepokalanowa. Było to swoiste pożegnanie z ziemskim ,,Grodem Niepokalanej’’. O. Kolbe został przewieziony do więzienia na warszawski Pawiak, a stamtąd 28 maja tego roku trafił do obozu KL Auschwitz, gdzie 14 sierpnia oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka.

W części roboczej zebrania (w formule on-line) delegaci wysłuchali informacji przewodniczącego Marka Jaworskiego o działaniach Związku od ostatniego zebrania, które odbyło się 8 grudnia 2021 roku także on-line. Skarbnik Związku Agnieszka Rosa przedstawiła sytuację finansową. Delegaci dyskutowali również nad budową nowej strony internetowej w związku z zaatakowaniem przez hakerów dotychczasowej. Na wniosek Prezydenta Zduńskiej Woli Konrada Pokory delegaci podjęli uchwałę o zmianie reprezentanta tego miasta w związku. W miejsce Anny Paszkiewicz-Banaś powołano Izabelę Dobrowolską, która zastąpi poprzedniczkę również w składzie Komisji Rewizyjnej. Delegaci przyznali również „Nagrody Maksymilianowskie”. Pierwsza z nich trafiła do o. Piotra Szczepańskiego redaktora naczelnego „Rycerza Niepokalanej” z okazji jubileuszu 100- lecia tego miesięcznika.  Drugą uhonorowano Teatr SŁOWO ze Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Teresinie: pana Tomasza Daczkę, założyciela teatru oraz opiekunów panią Małgorzatę Staniaszek i pana Roberta Jędrzejewskiego, nauczycieli. W planach pracy Związku na bieżący rok delegaci powrócili do niezrealizowanego w ubiegłym roku pomysłu „Rajdu 80” na trasie Zduńska Wola – Pabianice – Teresin – Oświęcim, a także konkursu dla uczniów szkół w kolbiańskich gminach „Tylko miłość jest twórcza…”. Przewodniczący poinformował również o piśmie o. Grzegorza Klimczyka, dyrektora Radia Niepokalanów skierowanym do Związku, zachęcając zwłaszcza samorządy Zduńskiej Woli i Pabianic do współpracy z tą najstarszą rozgłośnią katolicką w Polsce, a drugą w świecie (po Radiu Watykańskim). Zaprosił również do internetowej łączności z uroczystościami w Bazylice – Mszy świętej sprawowanej o godzinie 11.

17 lutego, w 81. rocznicę aresztowania o. Maksymiliana Kolbego, uroczystej Mszy św. przewodniczył redaktor naczelny „Rycerza Niepokalanej” o. Piotr Szczepański, zaś okolicznościową homilię wygłosił o. prof. dr hab. Ignacy Kosmana.  

Po uroczystej Mszy św. gospodarze i goście Zjazdu Związku Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego złożyli kwiaty przy jego pomniku usytuowanym na placu przed niepokalanowską bazyliką oraz nawiedzili celę św. Maksymiliana, gdzie otrzymali błogosławieństwo relikwiami świętego.

Marek Jaworski, fot. br. Mieczysław Wojtak

 

Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 23 lutego 2022 r.

Logo Gminy Teresin 17 lutego 2022

Teresin 17 lutego 2022 r.

Wójt Gminy Teresin informuje, że w dniu 16 lutego 2022 r. wpłynęło zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego w dniu 23 lutego 2022 r. w godzinach 6.30-20.00.

Zgromadzenie publiczne odbędzie się w postaci przejazdu zwartej kolumny 100 traktorów rolniczych, samochodów osobowych drogą krajową nr 92 w stronę Warszawy i z powrotem.

 Celem zgromadzenia jest manifestacja niezadowolenia środowisk rolniczych z działań władzy państwowej.

 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM w dniu 25 lutego 2022 r.

Logo Gminy Teresin 17 lutego 2022

Wójt Gminy Teresin informuje, że 25 lutego 2022 r. w godzinach 16.30-19.00 na Placu przed Domem Towarowym GS, na rogu ulicy Torowej i Szymanowskiej odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem będzie wyrażenia stanowiska mieszkańców Gminy Teresin w sprawie planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz projektowanego  przebiegu linii kolejowych.

Organizatorem zgromadzenia jest stowarzyszenie „StopCPK”.

W związku z planowanym zgromadzeniem nastąpią wyłączenia z ruchu w godzinach 16.30 – 19.00  ul. Torowej, od ul. 1-go Maja do Szymanowskiej, oraz ul. Szymanowskiej – przejście dla pieszych przy ul. Torowej w godz. 18.30 – 19.00.

Teresin, 17 lutego 2022 r.

 

Wielkość czcionki
Kontrast