Szkolenia

Szkolenie dla przedsiębiorców na temat Bazy Danych o Odpadach (BDO)

20 lutego 2020

Uwaga! Szkolenie na temat „Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO”.

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z Delegaturą w Żyrardowie zaprasza przedsiębiorców, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe szkolenie dotyczące: Opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO”.

Szkolenie odbędzie się 6 marca 2020 r. w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 4 (sala konferencyjna na parterze)

Ideą spotkania jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z przedmiotowego obszaru. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne i prawne z zakresu ww. opłat. Trenerami prowadzącymi spotkania będą przedstawiciele Departamentu Opłat Środowiskowych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną kompletnie i czytelnie wypełnionej oraz własnoręcznie podpisanej karty zgłoszenia (do pobrania na stronie www.mazovia.pl w zakładce ekologia i środowisko) na faks: (22) 59-79-629; e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Szkolenie pn. Tworzę bloga/stronę internetową

3 stycznia 2019

12 i 13 stycznia 2019 r. zapraszamy mieszkańców Gminy Teresin na szkolenie pn. Tworzę bloga/stronę internetową. Szkolenie skierowane jest do osób chcących nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedze i umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, dodawać nowe treści, grafikę itp. Nauczą się również rozpowszechniać przygotowane przez siebie materiały, oraz sprawdzać ich oddziaływanie za pomocą dostępnych mechanizmów analityki internetowej. Gmina Teresin realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. W ramach projektu prowadzone są BEZPŁATNE szkolenia w małych grupach. Moduły są realizowane podczas dwóch spotkań, każde po 8 godzin w następujących blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci Moje finanse, Działam w sieciach, Tworzę bloga, Rolnik w sieci, Kultura w sieci. Zapisy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Teresin lub pod numerem telefonu: 468642565 (decyduje kolejność zgłoszeń). Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Szkolenia zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu

27 listopada 2018

Miniony weekend w Gminie Teresin przyniósł rozpoczęcie cyklu 10 szkoleń mających na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w ramach projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” skierowany jest do mieszkańców powyżej 25 roku życia. Jego celem jest przybliżenie wiedzy komputerowej na poziomie użytkowym w następujących blokach tematycznych: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci, Moje finanse w sieci, Tworzę bloga, Działam w sieciach, Kultura w sieci. Pierwsza grupa skorzystała z tego z ogromnym powodzeniem i do tego całkowicie za darmo. Prowadzący chwalił zaangażowanie oraz postępy uczestników, uczestnicy zaś perfekcyjną organizację (warunki lokalowe – szkolenie odbyło się w odnowionym budynku “Dworca TO.Kultura!”, materiały szkoleniowe, obiad i zaangażowanie szkolącego). Z relacji osób uczestniczących w szkoleniu wypłynął bardzo pozytywny obraz przedsięwzięcia. Ale najważniejszy jest fakt, że projekt z powodzeniem przybliża i oswaja ten w sumie tak złożony informatyczny temat naszym mieszkańcom. Z pewnością ułatwi im to życie w dzisiejszym cyfrowym świecie. Optymizmem napawa też fakt, że większość uczestników szkolenia deklaruje chęć kontynuowania tego rodzaju nauki co świadczy jednoznacznie o trafności projektu. Są jeszcze wolne miejsca zatem zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach – szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców, którzy chcą dowiedzieć się jak ochronić swoje dzieci przed cyberprzemocą. Zapraszamy również osoby, które chcą poruszać się po świecie zakupów internetowych, zarówno tych którzy korzystają z komputera, jak i tych, którzy dotychczas z komputerem nie mieli do czynienia. Tych, którzy chcą wziąć udział w szkoleniach do zgłaszania się do Urzędu Gminy Teresin, do Biura Obsługi Mieszkańców, parter lub pod numerem telefonu 46 8642565 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wielkość czcionki
Kontrast