Rolnictwo

MŁODY ROLNIK 2020 – DLA KOGO 150 TYS. ZŁOTYCH WSPARCIA?

16 czerwca 2020

3 czerwca ruszył nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny – 6 – nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;

– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;

– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR, Foto: Pixabay

 

INTERNETOWA PLATFORMA DLA LOKALNYCH ROLNIKÓW

16 czerwca 2020

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do skorzystania z serwisu Mazowiecki e-bazarek, który umożliwia tworzenie krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami, a konsumentami. To również doskonała, bezpłatna promocja mazowieckich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Działalność serwisu to pomoc za pośrednictwem naszej instytucji mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”.

Wszelkie informacje dotyczące Mazowieckiego e-bazarku znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://mazowieckiebazarek.pl Ogłoszenia bezpłatne!

Na e-Bazarku można sprzedawać: warzywa i owoce, oleje i oliwy, przetwory owocowo-warzywne, miód i produkty pszczele, napoje, nabiał, kwiaty/byliny/nasiona, zboża, mięso i wędliny, pieczywo, produkty zbożowe, ryby, zioła, drzewa i krzewy iglaste, maszyny i urządzenia.

W razie potrzeby można poszerzyć zakres sprzedaży o dodatkowe kategorie.

Źródło: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA WSPARCIE SYSTEMU MONITORINGU SUSZY

1 czerwca 2020

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza na terenie województwa mazowieckiego zagęszczona zostanie sieć stacji meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy rolniczej. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył 1,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 czerwca br.

W naszym kraju zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej odczuwalne. Borykamy się z małymi opadami bądź ich brakiem, co skutkuje suszą i przyczynia się do obniżenia plonów, spadku poziomu wód gruntowych, a nawet zaniku wody w istniejących zbiornikach. Dzięki wsparciu samorządu na terenie całego województwa pojawią się nowe stacje meteorologiczne. Pomogą one rolnikom nie tylko w uzyskaniu odszkodowań, ale też mogą pomóc w wyborze struktury upraw w gospodarstwie.

System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG), który posiada na terenie województwa mazowieckiego jedynie 6 takich stacji. Dzięki realizacji programu w każdym powiecie zamontowana może zostać jedna stacja meteorologiczna, która docelowo zasili danymi krajowy system. Tego typu urządzenia umożliwią rolnikom wiarygodne udokumentowanie wpływu braku wody na drastyczny spadek plonów.

 – W czasie panującej suszy rolniczej zakup i instalacja automatycznych stacji meteorologicznych stanowi pośrednią pomoc dla rolników. Zagęszczenie sieci monitoringu pomoże uzyskać bardziej wiarygodne dane o tzw. suszy rolniczej i umożliwi poszkodowanym rolnikom uzyskanie odszkodowań. Dane mogą też posłużyć rolnikom do podjęcia decyzji o strukturze upraw w gospodarstwie, dlatego zachęcam samorządy powiatowe do składania wniosków o przyznanie dotacji – podsumowuje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

            W ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020”  powiaty mogą liczyć na wsparcie w zakupie i montażu stacji automatycznych wraz z wykonaniem ogródków meteorologicznych. W sumie na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowano prawie 1,5 mln zł.

            O dofinansowanie mogą się starać samorządy powiatowe z wyłączeniem miast na prawach powiatu, z terenu województwa mazowieckiego. Wnioski można składać od 27 maja do 24 czerwca 2020 r.

Źródło: Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

POMOC SUSZOWA – PIERWSZY ETAP KOLEJNEJ TRANSZY ZREALIZOWANY

11 maja 2020

ARiMR zakończyła pierwszy etap wypłat pomocy suszowej z nowej puli środków – 280 mln. Agencja w ciągu 6 dni przekazała na konta rolników 200 mln zł. Pomoc w pierwszej kolejności trafiła do tych producentów rolnych, których straty oszacowano do 5 tys. zł.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako agencja wykonawcza, sukcesywnie – w miarę posiadanych środków – realizuje wypłatę pomocy suszowej. Pomoc wypłacana jest w oparciu o wytyczne, które ARiMR otrzymuje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  W ostatnim czasie ARiMR otrzymała 280 mln zł do rozdysponowania z tytułu ubiegłorocznej pomocy suszowej.

W ciągu 6 dni na konta 100 tys. rolników przekazano blisko 200 mln zł. Tym samym zakończył się pierwszy etap wypłat kolejnej transzy pomocy suszowej. W ramach nowej puli otrzymanych środków, w pierwszej kolejności wsparcie zostało przekazane rolnikom, którzy wnioskowali o pomoc do 5 tys. zł. Otrzymali oni dofinansowanie przyznane zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Jednocześnie rozpoczęto już wypłatę drugiego etapu. W tej turze pomoc trafi do producentów rolnych, których straty oszacowano powyżej 5 tys. zł. Agencja zasili ich konta zaliczkami w wysokości 2,5 tys. zł.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł.  Pomoc suszowa przyznawana jest producentom rolnym, których średni roczny dochód z prowadzonej działalności rolniczej, w związku z wystąpieniem suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, obniżył się o ponad 30%.

W związku z tegoroczną suszą wiosenną i zagrożeniem upraw zarządzeniem wojewody mazowieckiego z 29 kwietnia powołanie zostały komisje do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie poszczególnych powiatów. W Gminie Teresin w komisji suszowej pracuje pięciu członków – po dwie z MODR i z MIR, jeden przedstawiciel urzędu gminy plus przewodnicząca Sylwia Andrusiewicz.

Wnioski należy składać zgodnie z wytycznymi w wybranych jednostkach terenowych.

źródło: Gospodarz.pl/ARiMR, foto: Pixabay 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR

16 marca 2020

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu
przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu
z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

 1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
  z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
  za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
 2. Jeżeli nie używasz komputera – poproś o pomoc doradcę rolniczego albo skorzystaj
  z przesłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użycia powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Rocznica stanu wojennego. Wspomnienia Tadeusza Szymańczaka

16 grudnia 2019

38 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Już na samym początku, siłami milicji i służby bezpieczeństwa, przeprowadziły akcję pod kryptonimem „Jodła”. Zgodnie z opracowanymi wcześniej listami, aresztowano tych, którzy mogli stanowić zagrożenie dla jedynie słusznego ustroju. Byli to przede wszystkim członkowie i współpracownicy Solidarności, działacze opozycyjni, artyści i naukowcy, a także duchowni. Wyciągnięci pod osłoną nocy z domów, potajemnie transportowani do aresztów i więzień, nie mieli pojęcia, co ich tak naprawdę czeka. Rodziny dopiero po kilku dniach a nawet tygodniach dowiadywały się, że żyją. Według danych IPN, w sumie w okresie stanu wojennego internowano około 10 tysięcy osób. Doskonale wszystkim znany mieszkaniec gminy Teresin Tadeusz Szymańczak podzielił ich los. 12 grudnia 1981 roku o godzinie 23.00 został internowany. Prezentujemy przekazane nam przez niego wspomnienia ze strajku NSZZ RI Solidarność w Bydgoszczy.

29 marca 1981 r. o godzinie 10.00 w Warszawie rozpoczęło się IX Plenum KC PZPR, które omawiało m.in. wypadki bydgoskie. Z jednostronną, tendencyjną oceną tych wydarzeń wystąpił I Sekretarz KW PZPR w Bydgoszczy – Henryk Bednarski. Obrady Plenum zakończyły się 30 marca nad ranem. W niedzielę o godzinie 13.30 we wsi Sławęcin gmina Inowrocław wybuchł pożar. Spłonęła stodoła należąca do Romana Bartoszcze – przewodniczącego OKS NSZZ RI “Solidarność”. Znajdowało się    w niej m.in. 6 ton słomy, 6 ton siana oraz przyczepa traktorowa. W akcji gaszenia ognia brały udział jednostki straży pożarnej z Inowrocławia. W momencie, gdy przybyły, drewniany obiekt płonął. Akcja ratownicza nie zdała się więc na wiele. Ogień strawił niemal wszystko.

4 kwietnia  1981 r. o godzinie 14.00 Komisja Rządowa pod przewodnictwem wiceministra rolnictwa Andrzeja Kacały rozpoczęła rozmowy ze strajkującymi chłopami w gmachu WK ZSL. W skład komisji wchodzili: wiceprezes CZKiOR Tadeusz Białkowski, dyrektor zespołu samorządowego CZKiOR Kazimierz Surma, dyrektor departamentu w Ministerstwie Rolnictwa Zbigniew Jan Kłopotowski, doradca Ministra d/s Związków Zawodowych Zbigniew Piesiewicz i zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa UW Ludwik Skowronek. Strajkujących rolników reprezentowali: przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Roman Bartoszcze, członkowie OKS: Urban Matuszewski, Witold Hatka i Tadeusz Szymańczak, przewodniczący OKZ NSZZ RI “Solidarność” Jan Kułaj, wiceprzewodniczący OKZ Jan Antoł i przewodniczący ZW NSZZ RI “Solidarność” w Bydgoszczy Józef Waźbiński. Towarzyszyli im doradcy prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski i dr Błażej Wierzbowski.

17 kwietnia 1981 r.  porozumienie bydgoskie miedzy Ogólnopolskim Komitetem Strajkowym Rolników i Komitetem Założycielskim Rolników Indywidualnych “Solidarność” przy współudziale KKP NSZZ “Solidarność ” /J. Rulewski , K. Gotowski/, a delegacja rządową z min. Stanisławem Cioskiem o zakończeniu strajku w PRL. Mocą porozumienia rząd zwróci się do Sejmu PRL o stworzenie podstaw prawnych do zarejestrowania NSZZ RI “Solidarność”

Determinacja Romana Bartoszcze i jego całej rodziny przy wsparciu MKZ NSZZ “Solidarność” w Bydgoszczy a także rolników doprowadziły do podpisania porozumienia z Rządem o możliwości zarejestrowania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Jak widać działalność w tamtym okresie nie była łatwa, pamiętam jak razem z  Michałem Bartoszcze i przedstawicielami OKS uczestniczyłem w VI Sesji Rady WRN i jak się to skończyło.

9 lutego 1984 roku Roman Bartoszcze, rolnik ze Sławęcina pod Inowrocławiem, znajduje ciało brata. Piotr leży w studzience melioracyjnej. Roman zezna, że zwłoki wyglądały tak, jakby ktoś je tam wepchnął.

Zdjęcie autora wspomnień

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dotyczący zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

7 listopada 2019

Wójt Gminy Teresin informuje, że Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 1. Wnioski od rolników przyjmowane będą do 09.12.2019 roku (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane). [Wniosek do pobrania]
 2. Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek w ramach Programu. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin w godzinach pracy urzędu.
 3. Na podstawie złożonych wniosków Gmina przygotuje wniosek zbiorczy o dofinansowanie. Program ma charakter konkursu i w przypadku nieotrzymania przez Gminę Teresin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
 4. Odbiór odpadów wskazanych we wniosku będzie realizowany z miejsca wskazanego przez mieszkańca we wniosku (we wniosku może być wskazany jeden adres). Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, posegregowane wg frakcji i koloru.
 5. Odbiór odpadów realizowany będzie na postawie złożonego wniosku do ilości wskazanej we wniosku.
Wielkość czcionki
Kontrast