Ochrona środowiska

Informacja w sprawie zakazu stosowania paliw złej jakości

19 czerwca 2018

Wójt Gminy Teresin przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 162/17 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 roku, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku poz. 9600)  od dnia 1 lipca 2018 roku zaczyna obowiązywać zakaz stosowania następujących paliw:

  1. mułków i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  2. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  3. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
  4. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni domagać się od sprzedawców certyfikatów/dokumentów potwierdzających  odpowiednie parametry zakupionego towaru. Zakup powinien być udokumentowany dowodem sprzedaży (paragonem lub fakturą). Dokumenty te będą stanowiły dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Należy pamiętać, że osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

Podpisanie umowy na uruchomienie instalacji OZE

24 maja 2018

W środę 23 maja br. wójtowie i skarbnicy gmin partnerskich: Sochaczew, Teresin, Nowa Sucha i Rybno podpisali umowę z wyłonionym w przetargu konsorcjum firm pn. Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym: 321 jednostek wytwarzania energii elektrycznej (paneli fotowoltaicznych) i 240 jednostek wytwarzania energii cieplnej (pomp ciepła i kotłów na biomasę). Urządzenia są dofinansowane w ramach projektów pod nazwą „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” i „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.1 Odnawialne źródła energii. Termin zakończenia prac 30 listopada br.

Realizacja przedsięwzięcia dzięki ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, a co za tym idzie do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Teresin i gmin partnerskich.

Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin

16 lutego 2018

15 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu pn. “Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”, na którym omówiono podstawowe kwestie finansowe oraz organizacyjne. W spotkaniu wzięli udział  przedstawiciele Urzędu Gminy Teresin oraz właściciele budynków mieszkalnych z terenu Gminy Teresin, biorących udział w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata2014 – 2020. W ramach projektu na budynkach prywatnych oraz budynkach użyteczności publicznej zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Izabela Andryszczyk

Wielkość czcionki
Kontrast