Ochrona środowiska

WYDATKI NA OCHRONĘ POWIETRZA I KLIMATU. RANKING „WSPÓLNOTY”

Grafika ilustracyjna 26 stycznia 2023
Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Miesięcznik „Wspólnota” po raz pierwszy zajął się wydatkami samorządów na walkę ze smogiem i ochronę klimatu. Temat ten podjęto ze względu na społeczną wagę problemu, jakim jest jakość powietrza. Samorządy mają tu poważną rolę do odegrania.

Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale budżetowym 90005 poniesione w latach 2018-2021, podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. Okazuje się, że w prawie 1200 gminach nie przekroczyły one 50 zł na mieszkańca, były więc symboliczne. Na przeciwnym biegunie mamy 96 gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.

Gmina Teresin w zestawieniu gmin wiejskich zajęła 200. miejsce na 1365 jednostek. W naszym przypadku to 585,915 zł przypadające na mieszkańca. Nie jest to wynik zadowalający, ale na pewno pokazujący, że samorząd gminny nie bagatelizuje problemu.

Dotychczas podjęte przez Gminę Teresin działania, to m.in.  modernizacje lokalnych kotłowni poprzez zastosowanie źródeł opalanych gazem ziemnym, podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych, wspieranie organizacyjno-prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytu energetycznego), wykorzystywanie energii odnawialnej do zasilania części infrastruktury gminnej (fotowoltaika), tworzenie oraz utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, selektywne zbieranie odpadów komunalnych, prowadzenie bezpłatnego punktu doradztwa energetycznego na obszarze gminy czy w końcu zapewnienie miejsca, gdzie możemy oddać odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych lub zużyte sprzęty elektroniczne (PSZOK). Gmina Teresin uczestniczy także w Programie „Czyste Powietrze” – kompleksowym działaniu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zakłada on m.in. wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warto tu wspomnieć również o najnowszej inwestycji, czyli modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie. Unowocześnienie oświetlenia doprowadzi w efekcie do radykalnego obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny, a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Przewidywane jest roczne zużycie energii po modernizacji w wysokości 356 MWh/rok (spadek zużycia energii – 415 MWh/rok, spadek emisji CO2  – 298,385 ton/rok).

To namacalne przykłady proekologicznych działań, które podejmują władze samorządowe naszej gminy w celu ochrony klimatu. Warto w nie inwestować, od nich bowiem zależy nasze zdrowie i jakość życia.

Pełne zestawienie rankingu można znaleźć na stronie wspolnota.org.pl

Redakcja

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESIN!

plakat pszok 26 października 2022
plakat pszok

plakat pszok

W celu usprawnienia obsługi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK, od dnia 1 listopada 2022 roku mieszkańcy Gminy Teresin będą mogli przekazywać odpady po wcześniejszym umówieniu terminu przekazania odpadów. Mieszkańcy będą umawiani co 20 minut w godzinach pracy PSZOK tj. w soboty od godz. 9.00 do godz. 13.00. Zgłoszenia będą przyjmowane pod numerem telefonu 46 864 25 57 (od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu). Rozwiązanie takie będzie, korzystniejsze dla mieszkańców, którzy nie będą musieli oczekiwać w kolejce.

Przypominamy jednocześnie, że przy przekazaniu  odpadów mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy oraz dokument potwierdzający tożsamość.  Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika punktu.   Dostarczone odpady powinny być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami. W PSZOK-u nie będą przyjmowane części samochodowe, opony od samochodów dostawczych i pojazdów rolniczych, dociepleń budynków oraz wymiany pokryć dachowych.

 

PRAWIE 90 TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI DLA OSP GMINY TERESIN Z WFOŚiGW

Baner WFOSiGW 19 października 2022
Baner WFOSiGW

Baner WFOSiGW

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Teresin otrzymały dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia oraz wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 17.10.2022 r. umowy z przedstawicielami jednostek w siedzibie OSP w Skrzeszewach (Gmina Pacyna, powiat gostyniński) podpisał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli udział lokalni samorządowcy oraz minister Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Łącznie 88 890,75 zł w formie dotacji trafiło do czterech gminnych jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń oraz aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Wsparcie otrzymały OSP w Budkach Piaseckich, Mikołajewie, Paprotni i Teresinie.

OSP w Mikołajewie otrzymało 20 tys. zł dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń. Na ten sam cel do OSP w Paprotni trafiło 18 890,75 zł dotacji, a do OSP Teresin 20 tys.

Ponadto OSP w Budkach Piaseckich i OSP w Mikołajewie otrzymały po 15 tys. zł dotacji na aktywowanie i doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Od 2019 r. do mazowieckich Ochotniczych Straży Pożarnych trafiło ponad 90 mln zł.

źródło: wfosigw.pl

NAWET KOPERNIK WIE, ŻE BEZ SMOGU LEPIEJ ŻYJE SIĘ!

Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza 11 października 2022
Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza

Czujnik wisi już na murach szkoły i mierzy poziom czystości powietrza

Powietrze – potrzebujemy go wszyscy, aby żyć i zdrowo się rozwijać. Niestety coraz częściej zapominamy o tym, aby o nie dbać. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem wpływa negatywnie na nasze zdrowie, a długotrwałe przebywanie w smogu zwiększa ryzyko występowania wielu poważnych chorób.

Dlatego też, tuż przed wakacjami, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie „ESA dla OSE. ESA w mojej szkole”. Celem konkursu było zachęcenie uczniów, nauczycieli, rodziców i całych społeczności lokalnych do poprawy jakości powietrza w Polsce. Zadaniem uczestników projektu było wykonanie prac plastycznych przedstawiających świat bez smogu. Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony uczniów, szkole udało się wygrać jeden z 1200 czujników jakości powietrza. Z ogromną radością pragniemy poinformować, że czujnik wisi już na murach naszej szkoły i mierzy dla nas poziom czystości powietrza.

Natalia Panek, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Szymanowie

 

 

ZIELONA EDUKACJA, CZYLI WARSZTATY KREATYWNEGO RECYKLINGU I WYKORZYSTYWANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH

Warsztaty kreatywnego recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych 1 czerwca 2022

Działająca na terenie gminy Teresin Fundacja Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki FERA VIA realizuje projekt pn. „Zielona edukacja”. Tym razem zawitała w gościnnych progach świetlicy przy parafii w Niepokalanowie i Urzędzie Gminy Teresin.

Dzieci zostały zaproszone do udziału w warsztatach kreatywnego recyklingu i wykorzystywania surowców wtórnych. Uczyły się tego, jak tchnąć nowe życie w rzeczy, które zwykle „lądują” w koszach, odkrywały wartości ukryte w odpadach – jednym słowem uczyły się przez zabawę. Ojciec Piotr Socha, pani Karolina Krukowska i pani Marzena Wójcicka to osoby, które kolejny raz nam zaufały i zaprosiły do współpracy, za co Fundacja FERA VIA bardzo dziękuje.

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Tekst i fot. Izabela Andryszczyk, Fundacja FERA VIA

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PRZEPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ DLA MAZOWSZA

Grafika ilustracyjna 26 maja 2022

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową[1] i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Smog stale nie daje za wygraną. Od 2018 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał ponad 270 powiadomień o wystąpieniu dni smogowych oraz ryzyku ich wystąpienia. Dlatego uchwała antysmogowa została znowelizowana[2]. Nowe przepisy weszły w życie 14 maja 2022 r.

JAKIE ZMIANY NAS CZEKAJĄ?

Już za nieco ponad rok, od 1 października 2023 r. nie będzie można palić węglem w urządzeniach grzewczych na terenie m.st. Warszawy. W dalszej kolejności zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać mieszkańców gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego, czyli z obszaru NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Kotły na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu uruchomione do 1 czerwca 2022 r. mogą być używane do końca ich żywotności na terenie m. st. Warszawy oraz gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Jednak nie będzie można palić w nich węglem od 1 października 2023 r. w Warszawie, a od 1 stycznia 2028 r. w gminach z terenu powiatów z NUTS2 – warszawskiego stołecznego.

Co równie istotne na terenie całego województwa mazowieckiego nowobudowane budynki, jeżeli będą w zasięgu sieci ciepłowniczej i będzie możliwe ich podłączenie do niej, nie będą mogły być ogrzewane paliwami stałymi (np. węglem, drewnem czy pelletem). Przepis będzie dotyczył tylko nowych budynków, dla których wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie nastąpi po 1 stycznia 2023 r.

POMOC FINANSOWA

Na wymianę kotłów oraz ocieplenie budynku można otrzymać dofinansowanie z krajowego programu Czyste Powietrze lub z gminnego programu dotacyjnego (jeżeli istnieje). Dotacje gminne i z programu Czyste Powietrze można łączyć. Można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Program Czyste Powietrze oferuje dotacje do 69 000 zł. Poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów wnioskodawcy oraz wybranego źródła ciepła i wynosi od 30 do 90% inwestycji. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie dotacji do wymiany pozaklasowych kotłów i pieców na węgiel, pellet i drewno na nowoczesne źródła ciepła, montaż odnawialnych źródeł energii oraz docieplenie budynków jednorodzinnych (ocieplenie ścian i stropów, wymiana okien i drzwi).

W czasie, gdy ceny wszystkich nośników energii (gaz, prąd, węgiel, drewno opałowe, itd.) drastycznie wzrosły, inwestycja w ocieplenie budynku oraz wymianę źródła ciepła na nowoczesne urządzenie, zużywające mniej paliwa, jest najlepszym sposobem na obniżenie rachunków.

Nie zwlekaj! Skorzystaj z dotacji, płać mniej za ogrzewanie i nie zanieczyszczaj powietrza!

WARTO WIEDZIEĆ

Przestrzeganie przepisów uchwały antysmogowej będzie kontrolowane. Użytkowanie niedozwolonych urządzeń grzewczych i niedozwolonego opału może zostać ukarane mandatem do 500 zł, a w przypadku dalszego łamania przepisów sprawa może zostać skierowana do sądu. Możliwa grzywna to nawet 5 000 zł!

[1] Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

[2] Uchwała nr 59/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

CZWARTY RANKING PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Logo Czyste Powietrze 24 lutego 2022
W tym zestawieniu Gmina Teresin uplasowała się na 262. miejscu (50 złożonych wniosków)

W tym zestawieniu Gmina Teresin uplasowała się na 262. miejscu (50 złożonych wniosków)

Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” pokazuje aktywność gmin w czwartym kwartale 2021 r. Tym razem liderem została gmina Jejkowice z woj. śląskiego, której mieszkańcy złożyli najwięcej wniosków do programu w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie tej gminy. W pierwszej trzydziestce najaktywniejszych gmin aż 25 pochodzi z województwa śląskiego. Aktywność każdej gminy można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie polskialarmsmogowy.pl/ranking oraz czystepowietrze.gov.pl.

– Wsłuchując się w oczekiwania wnioskodawców i beneficjentów, we współpracy z organizacjami pozarządowymi na bieżąco modyfikujemy i uatrakcyjniamy program „Czyste Powietrze”. Wiemy jednak, że ze względu na jego skalę, dla osiągnięcia celów w nim określonych kluczowe jest zaangażowanie na poziomie małych ojczyzn – gmin i lokalnych wspólnot. To one są wiarygodnymi i najskuteczniejszymi ambasadorami dbania o czyste powietrze. Dlatego cieszę się, że kolejny raz w rankingu możemy postawić za wzór najskuteczniejsze samorządy, których determinacja i zaangażowanie przekładają się na mniej smogu, czystsze środowisko i zdrowsze życie mieszkańców – podkreśla rolę rankingu Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Wierzę też, że współpraca nawiązana już ze zdecydowaną większością polskich samorządów przełoży się na nowe rekordy zgłoszeń w kolejnych rankingach kwartalnych.

Zwycięzcą w rankingu w czwartym kwartale 2021 r. jest gmina Jejkowice z woj. śląskiego. Województwo to z 25 gminami w pierwszej trzydziestce badania, przewodzi jako gmina, w której składana jest największa liczba wniosków na likwidację tzw. „kopciuchów” oraz docieplenie domu. To kolejny kwartał, w którym to właśnie to województwo przoduje.

– Widać, że zapisy uchwały są dobrym motywatorem do likwidacji pozaklasowych kotłów. Mamy nadzieję, że podobną mobilizację zobaczymy w tym roku w województwie małopolskim i mazowieckim – w tych regionach użytkowanie „kopciuchów” stanie się nielegalne od 1 stycznia 2023 r. – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Opublikowany ranking za IV kwartał 2021 r. (zestawienie obejmie okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.), będzie brany pod uwagę przy pierwszym rocznym podsumowaniu, dzięki któremu poznamy najaktywniejsze gminy w programie „Czyste Powietrze”, dla których NFOŚiGW przewidział bonusy finansowe o łącznej wartości 16 milionów złotych.

– Gratyfikacje finansowe to tylko jedna z korzyści dla aktywnych gmin. Warto jednak pamiętać, że aktywny udział w programie „Czyste Powietrze” to przede wszystkim gwarancja trwałych oszczędności wynikających z nowoczesnej, kompleksowej termomodernizacji budynków dla ich właścicieli oraz możliwość oddychania czystym, zdrowym powietrzem dla nas wszystkich – podkreśla Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW. Szczerze zachęcam wszystkie gminy do aktywności w programie i jednocześnie podkreślam – pozostajemy do dyspozycji samorządów, wsłuchujemy się w oczekiwania lokalnych społeczności po to, by program jak najlepiej odpowiadał na potrzeby zarówno polskich rodzin jaki samorządów, które są najbliżej mieszkańców.

W tym zestawieniu Gmina Teresin uplasowała się na 262. miejscu (50 złożonych wniosków), najwyższym spośród gmin w powiecie sochaczewskim. O pozycji w rankingu decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000 budynków jednorodzinnych.

Źródło: materiały prasowe

Wielkość czcionki
Kontrast