Konkursy

Konkurs Działaj Lokalnie 2020

22 czerwca 2020

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ogłosiło piątą edycję konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim.

Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że tegoroczny konkurs będzie się różnił od dotychczasowych edycji. Szanse na dofinansowanie będą miały projekty, które będą służyć przeciwdziałaniu epidemii lub jej skutkom i związanych z nimi ograniczeniami z poruszaniem się w miejscach publicznych oraz utrudnionym dostępem do placówek edukacyjnych czy kulturalnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 15 czerwca do 15 lipca 2020 roku.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin dostępne na stronie:
http://www.popps.org.pl/dzialaj-lokalnie-przeciwko-skutkom-epidemii/

 

 

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

31 marca 2020

OGŁOSZENIE

o naborze osób do komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt. 3 Rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Ogłaszam

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Teresin w 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej do dnia 24 kwietnia 2020 r.

– osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin,

– pocztą elektroniczną na adres j.milczarek@teresin.pl lub

– listownie na adres Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja”  – liczy się data wpływu pisma do Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji i telefon kontaktowy kandydata,
  2. Pełna nazwa, adres i telefon Organizacji, którą reprezentuje.

 

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZEGO DZIELNICOWEGO 2019 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY!

20 lutego 2020

Od początku stycznia trwał konkurs na Najpopularniejszego Dzielnicowego 2019 roku. Zwycięzcą tej edycji konkursu została st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak z Posterunku Policji w Teresinie.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

W styczniu rozpoczął się konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2019 roku”. Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego była opinia społeczna wyrażona poprzez ankietę, skierowaną bezpośrednio do mieszkańców powiatu sochaczewskiego. I to właśnie mieszkańcy poprzez oddanie głosu na danego dzielnicowego wykazali uznanie dla jego zaangażowania i skuteczności na rzecz społeczności lokalnej.

Państwa głosy zadecydowały, że st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak wygrała konkurs. Na dzielnicową z gminy Teresin zagłosowały 1464 osoby.

Nasza koleżanka jest policjantką od 2008 roku. Od początku pełni służbę w Posterunku Policji w Teresinie. Jest pomysłodawczynią akcji charytatywnej „Niebieska Gwiazdka”.  Prywatnie żona i matka dwóch chłopców. W wolnym czasie czyta książki, jeździ na rowerze i pomaga potrzebującym.

Drugie miejsce w  plebiscycie zajął asp. szt. Tomasz Kubiak z Posterunku Policji w Iłowie z  ilością 979 głosów. Natomiast trzecie miejsce zdobył mł. asp. Tomasz Krajza z Rewiru Dzielnicowych KPP Sochaczew. Na dzielnicowego głosowało 329 osób.

Źródło: KPP w Sochaczewie

 

Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

27 stycznia 2020

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020”, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

    – organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców);

    – domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. Mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki realizacji projektu młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu „Równać Szanse” wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą.

Wszelkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ZAGŁOSUJ I WYBIERZ NAJPOPULARNIEJSZEGO DZIELNICOWEGO W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

10 stycznia 2020

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie już jedenasty raz organizuje konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego”. Od wczoraj można głosować na dzielnicowego, który według Państwa zasługuje na wyróżnienie. Konkurs trwa do 31 stycznia 2020 roku.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego jest opinia społeczna wyrażona poprzez ankietę, skierowaną bezpośrednio do mieszkańców powiatu sochaczewskiego. To właśnie mieszkańcy poprzez oddanie głosu na danego dzielnicowego wykazują uznanie dla jego zaangażowania i skuteczności na rzecz społeczności lokalnej.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie! Wystarczy wybrać dzielnicowego, wypełnić anonimową ankietę i wrzucić ją do urny. W naszej Gminie są to: st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak i st. sierż. Paweł Błaszczyk.

Na terenie gminy Teresin urny są ustawione w :

Posterunku Policji w Teresinie, Urzędzie Gminy Teresin oraz we wszystkich szkołach na terenie Gminy Teresin.

Wypełnioną ankietę można również wysłać na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie

1 Maja 10, 96 – 500 Sochaczew

z dopiskiem „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2019 roku”

Źródło: KPP w Sochaczewie

 

Teresinianie nominowani do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019

9 stycznia 2020

Początek roku sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom i plebiscytom. Jest do doskonała okoliczność, by dostrzec, ale przede wszystkim wyróżnić te osoby, które w poprzednim roku wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w życiu lokalnej społeczności, dokonaniami w dziedzinie kultury i nauki, niosły pomoc potrzebującym, odznaczały się szczególną kreatywnością i talentem.

W 2020 roku po raz pierwszy w województwie mazowieckim zostaną przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2019 w wielkim, ogólnopolskim plebiscycie, który prowadzą gazeta „POLSKA Times” oraz serwisy www.polskatimes.pl i www.naszemiasto.pl. Prestiżowe wyróżnienia przyznają mieszkańcy Mazowsza, oddając głosy na swoich kandydatów.

Kandydatów do wyróżnienia nominuje kapituła redakcji pod przewodnictwem Pawła Siennickiego, redaktora naczelnego „Polski Times”. Elementem każdej nominacji będzie jej uzasadnienie, czyli wskazanie, za jakie konkretne działania lub sukcesy w 2019 roku dana osoba została wyróżniona.

Tytuły OSOBOWOŚCI ROKU 2019 zostaną rozdzielone w pięciu kategoriach: Kultura, Nauka, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes oraz Polityka, Polityka, samorządność i społeczność lokalna. W ramach wielkiego ogólnopolskiego plebiscytu laureaci z Mazowsza wezmą udział w finale, uzyskując szanse na zdobycie tytułów OSOBOWOŚĆ ROKU POLSKI 2019.

            Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się we wtorek7 stycznia i będzie trwało do środy 12 lutego 2020 roku do godziny 21:00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek 14 lutego i potrwa do środy 26 lutego. Dwa dni później, w piątek 28 lutego, rozpocznie się ogólnopolski finał. Jego zwycięzców poznamy w środę11 marca.

            Miło nam poinformować, że aż ośmioro reprezentantów Gminy Teresin otrzymało nominacje w tym prestiżowym plebiscycie. Oto oni:

KULTURA

  • Klara Zawadzka (poetka, pieśniarka, malarka z Teresina)

Nominacja za: twórczość artystyczną i wyjątkowy koncert w sali widowiskowej Dworca TO.Kultura! w Teresinie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

  • sierż. Anna Opęchowska-Ciak (policjantka z Teresina)

Nominacja za: pomoc potrzebującym i pomysł stworzenia akcji Niebieska Gwiazdka, która ma na celu zbiórkę rzeczy i żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

  • Joanna Cieśniewska (wokalistka i autorka tekstów, instruktorka Teresińskiego Ośrodka Kultury)

Nominacja za: wielkie serce i zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących z Teresina i okolic.

POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

  • Grażyna Grzegorek (sołtys Skrzelewa)

Nominacja za: integrowanie społeczności lokalnej, poprzez organizowanie wydarzeń dla mieszkańców, m.in. spotkania mieszkańców Skrzelewa z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny.

  • Mariusz Wacławek (sołtys Pawłowic)

Nominacja za: zorganizowanie w Pawłowicach pierwszej imprezy integracyjnej pod nazwą Ballada Pawłowicka.

  • Marek Wódka (sołtys Maszny)

Nominacja za: zorganizowanie we wsi Maszna pierwszego Pikniku Rodzinnego, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

  • Marek Olechowski (wójt Gminy Teresin)

Nominacja za: aktywne włączanie się w akcje organizowane przez lokalną społeczność.

  • Anna Gogół (sołtys Granic)

Nominacja za: zorganizowanie pierwszego festynu Dzień Rodziny w Sołectwie Granice.

Nominowanym serdecznie gratulujemy, a czytelników zachęcamy do oddawania głosów!

Redakcja

Wielkość czcionki
Kontrast