Konkursy

WYZWALAMY SPOŁECZNĄ ENERGIĘ W POWIECIE SOCHACZEWSKIM

Plakat Działaj Lokalnie 2021 21 kwietnia 2021
Plakat Działaj Lokalnie 2021

Plakat Działaj Lokalnie 2021

KONKURS „DZIAŁAJ LOKALNIE 2021”

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego, a działających na terenie gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Sochaczew, Teresin, Rybno i Miasto Sochaczew.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 20 kwietnia do 20 maja 2021 roku.

Wnioski składane są wyłącznie przez Generator wniosków on-line. Wnioskodawcy nie przygotowują żadnych załączników ani dokumentów papierowych.

W związku z sytuacją epidemiczną nie planujemy obecnie tradycyjnych spotkań informacyjnych. Zachęcamy do korzystania z indywidualnych konsultacji telefonicznych i e-mailowych.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin dostępne na stronie www.popps.org.pl.

 

 

 

 

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE SOŁECTWO

Najaktywniejsze sołectwo 8 kwietnia 2021
Plakat informacyjny

Plakat informacyjny

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego organizuje kolejną edycję konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”!

Konkurs jest adresowany do sołectw działających w województwie mazowieckim, które wykazują się aktywnością i pomysłowością w codziennej działalności. Każda gmina ma prawo zgłosić do konkursu jedno sołectwo. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach, dokumentacji fotograficznej (minimum 10 zdjęć dokumentujących działania sołectwa).

Konkurs zostanie przeprowadzony w jednym etapie – oceny zgłoszeń i dokumentacji fotograficznej. Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczać osobiście (lub wersje elektroniczne drogą mailową) w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”, a w przypadku wysyłki elektronicznej na adres ksow@mazovia.pl

Pula nagród finansowych w konkursie wynosi maksymalnie 30 000 zł brutto:

I stopień – nagroda do 10 000 zł;

II stopień – nagroda do 7 500 zł;

III stopień – nagroda do 5 000 zł;

Wyróżnienia – nagrody do 1 000 zł.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne są na stronie: http://mazowieckie.ksow.pl

Źródło: mazowieckie.ksow.pl

 

DOTACJE DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Plakat 29 marca 2021
Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Mazowianki z Budek Piaseckich (foto KGW Mazowianki Fb)

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Mazowianki z Budek Piaseckich (foto KGW Mazowianki Fb)

MOŻNA ZYSKAĆ 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Samorząd województwa mazowieckiego ogłosił nabór wniosków dla kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa przeznaczono niemal 2,5 mln zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 16 kwietnia.

W ramach konkursu można starać się o środki na zakup m.in. sprzętu i artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu multimedialnego czy strojów ludowych. W zgłoszeniu należy wskazać, jak zakup danych sprzętów przyczyni się do rozwoju organizacji i możliwości działania na rzecz lokalnej wspólnoty.

W tym roku jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 5 tys. zł. Kwota jest w całości przeznaczona na zakupy. Organizacja nie musi wnosić wkładu własnego. Dzięki dodatkowym środkom mazowieckie gospodynie będą mogły bez przeszkód zorganizować jeszcze więcej przedsięwzięć i wydarzeń lokalnych.

Oferty należy składać do 16 kwietnia przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępnym na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Więcej informacji na stronie https://www.mazovia.pl

Źródło: mazovia.pl

WYBIERAMY STRAŻAKA ROKU

Fotografia ilustracyjna 18 marca 2021
Fotografia ilustracyjna

Fotografia ilustracyjna

Już po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sochaczewie zachęcają do składania wniosków o przyznanie tytułu Strażaka Roku Powiatu Sochaczewskiego oraz Honorowego Strażaka Roku Powiatu Sochaczewskiego.

Zawód strażaka to profesja o bardzo wysokim ryzyku zawodowym. Podstawowym zadaniem służby strażaka jest niesienie pomocy ludziom, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Zawód strażaka kojarzony jest zazwyczaj z gaszeniem pożarów i chociaż stanowią one jeden z elementów codziennej pracy to, obok udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, do zajęć strażaków należy także działalność ratownicza, likwidowanie wszelkich zagrożeń o charakterze chemicznym, radiologicznym, ewakuacja ludności z zagrożonego terenu, likwidacja zagrożenia wodnego i drogowego. Wraz z rozwojem technologii, praca wykonywana przez strażaków ewoluowała, a zakres obowiązków rozszerza się. Strażacy nie tylko gaszą wspomniane pożary, lecz są wykwalifikowanymi ratownikami, których wspomaga specjalistyczny sprzęt. Nie zmienił się jednak charakter zawodu strażaka – zawodu z powołania, któremu przyświeca bezinteresowna pomoc potrzebującym.

 Konkurs skierowany jest do strażaków zarówno ochotników, jak i pełniących służbę w KP PSP. W danym roku kalendarzowym kandydata można zgłosić tylko do jednego tytułu. Ów strażak powinien wykazać się w swojej działalności czynem bohaterskim lub działaniami na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zasługującymi na szczególne wyróżnienie. Oceny kandydatów dokona kapituła. W uzasadnionych sytuacjach ma ona prawo przyznać ww. tytuły większej liczbie strażaków.

Uhonorowanie zwycięzcy nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji obchodów Dnia Strażaka, która zaplanowana jest na 15 maja br.

Wnioski sporządzone z wykorzystaniem odpowiednich druków należy składać w Komendzie Powiatowej PSP przy ul. Staszica 7 do 27 kwietnia br. – do godz. 15.00. Druki wniosku można pobrać ze strony internetowej www.kppspsochaczew.pl lub osobiście od komendantów gminnych OSP.

W imieniu organizatorów zachęcamy do udziału w konkursie i wskazania strażaka, który Państwa zdaniem, poprzez swoje działania i pracę zasługuje na szczególne wyróżnienie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Foto: pixabay

 

 

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich Logotyp Rafał Pękalsk 10 marca 2021
Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich Logotyp Rafał Pękalsk

Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich Logotyp Rafał Pękalsk

O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie: działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej, przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego.

W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.

Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw

Źródło: prezydent.pl

Liceum Sióstr Niepokalanek laureatem konkursu ,,#DobraRobotaChallenge’’

Plakat DobraRobota 4 lutego 2021
Plakat DobraRobota

Plakat Dobra Robota

Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej z Szymanowa wśród laureatów konkursu #DobraRobotaChallenge

Kim chcę być, gdy dorosnę? To pytanie zadaje sobie tysiące młodych ludzi. Wybór idealnego zawodu to niełatwa sprawa… Fundacja “Wawel z Rodziną” przygotowała dla dzieci i młodzieży program edukacyjny pod nazwą #DobraRobotaChallenge, mający ich wesprzeć w podejmowaniu tych trudnych decyzji. Do programu dołączyło grono znanych, ciekawych osób, które od kuchni pokazały jak wygląda ich zawód. W ten sposób chcieli zainspirować młodzież do podjęcia decyzji, w którym kierunku dalej mogą podążać. Rąbka tajemnicy jak wygląda dzień pracy uchylił m.in. Prezydent Miasta Krakowa – Profesor Jacek Majchrowski, dziennikarz radiowy Irek Jakubek, czy też wokalista zespołu Feel – Piotr Kupicha. Organizator akcji przygotował materiały edukacyjne ułatwiające przeprowadzenie zajęć z dziećmi z klas VII-VIII szkół podstawowych oraz z klas szkół ponadpodstawowych. Do programu zgłosiło się aż 255 szkół i placówek opiekuńczych. Co więcej, dzieci wykonując zadania z gwiazdką mogły wziąć udział w konkursie, w którym wśród zwycięzców znalazło się Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej z Szymanowa.

W ramach przygotowanych materiałów edukacyjnych nauczyciele i wychowawcy mieli do dyspozycji scenariusze do przeprowadzenia trzech lekcji: “Zawody wczoraj, dziś, jutro”, „Jak wygląda dzień pracy w różnych zawodach” i „Pasja, a zawód”. Zajęcia te miały na celu wesprzeć młodych ludzi w planowaniu ścieżki zawodowej i trafnego podjęcia decyzji dotyczącej wyboru szkoły czy uczelni, w której będą kontynuować naukę. Do skryptów znane osoby przygotowały interesujące materiały filmowe, w których “od środka” pokazują, na czym polega ich praca. Przekrój zawodów pokazanych w filmach był tak różnorodny jak dzisiejszy rynek pracy. Swój film – oprócz wymienionych już osób – nagrał również podróżnik Janusz Gałka, influencer manager Grzegorz Paliś, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych ze Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, dr Lech Kucharski, a także psycholog Alicja Szarapanowska-Walkiewicz. W sumie pod hashtagiem #dobrarobotachallenge dostępnych jest ponad 20 filmów, w których różni ludzie opowiadają o swoim niezwykłym zawodzie.

Akcji towarzyszył także konkurs, w którym należało wykonać wszystkie polecenia opisane w materiałach dydaktycznych, jako „Zadania z gwiazdką”, a następnie sfotografować efekt pracy i przesłać na adres mailowy Fundacji. Nadesłane prace prezentowały wysoki poziom pomysłowości, kreatywności i zaangażowania włożonego w ich wykonanie. Wyobrażenie młodzieży o niektórych zawodach było zupełnie inne niż wypowiedzi znanych osób na temat ich pracy, którą wykonują. Obejrzenie filmów na temat poszczególnych zawodów zobrazowało młodym ludziom, na czym dany zawód polega w rzeczywistości. Jednym z laureatów konkursu zostało Liceum Ogólnokształcące Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstochowskiej z Szymanowa. Na zwycięzców czekały słodkie nagrody od marki Wawel. 

Dodatkowych informacji udzielą:

Kamila Dębniak, Biuro Prasowe Wawel

e-mail: k.debniak@greatminds.pl tel. 508 988 861

Klaudia Komsta, Biuro Prasowe Wawel

e-mail: k.komsta@greatminds.pl tel. 792 357 013

Zapraszamy na szkolenie z tworzenia prezentacji multimedialnych

Plakat o konkursie fotograficznym 25 września 2020
Baner Promocja Organizacji w Sieci

Baner Promocja Organizacji w Sieci

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu którego celem jest nauka tworzenia prezentacji multimedialnej promującej działania i inicjatywy organizacji.

W trakcie szkolenia poznasz:

  • zasady nagrywania telefonem krótkich filmików promocyjnych,
  • techniki i sposoby na skuteczną prezentację swoich działań w sieci,
  • aplikacje dostępne w telefonach, tabletach lub innych mobilnych nośnikach.

Uczestnictwo w szkoleniu da praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w KONKURSIE NA CIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ ORGANIZACJI ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO organizowanego w ramach E-PIKNIKU Organizacji z terenu Ziemi Chełmońskiego.

Uczestnictwo wymaga zgłoszenia: tel: 795 584 876 lub drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl

Plakat o konkursie fotograficznym

Plakat o konkursie fotograficznym

Wirtualny dzień Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego

Baner Dzień Szarlotki 25 września 2020

Z przyjemnością ogłaszamy i zapraszamy do uczestnictwa w Wirtualnym dniu Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego

W tym roku trochę inaczej niż zazwyczaj będzie obchodzony Dzień Szarlotki ale wierzymy że nowa formuła wspólnego e-świętowania wyzwoli kreatywność uczestników.

Baner Dzień Szrlotki

Baner Dzień Szrlotki

Ogłaszamy zatem na Ziemi Chełmońskiego Konkurs fotograficzny  :

„M o j a      e – s z a r l o t k a     2 0 2 0”

Celem konkursu jest upowszechnianie fotografii i cyfrowego utrwalania miłych chwil z  aktywizacji mieszkańców, promowanie zorganizowanych form współpracy i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest  przysłanie najpóźniej do 26 października 2020 r. na adres mailowy  biuro@ziemiachelmonskiego.pl  maksimum 10 zdjęć w plikach opisanych (nie skompresowanych) wraz ze zgłoszeniem do konkursu lub dostarczenie osobiście do siedziby organizatora cyfrowych wersji fotografii na płycie CD, pendrivie lub innym nośniku. Preferowana rozdzielczość 300dpi. Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem autora prac fotograficznych, krótką informacją o prezentowanym obiekcie, miejscu oraz datą wykonania.

Zgłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (poniżej załączamy).

Nadesłanie wypełnionego zgłoszenia, organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodą na przekazanie organizatorowi konkursu praw do publikacji    w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również zgodą na prezentowanie ich na stronie internetowej, profilu facebookowym, w prasie i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony  internetowej,  profilu na FB oraz prosimy o pomoc w dalszej dystrybucji  informacji o tym wydarzeniu i oczywiście zachęcamy do wspólnej zabawy.  

Regulamin załącznik Szarlotka 2020

Formularz zgłoszeniowy Szarlotka 2020

Wielkość czcionki
Kontrast