Konkursy

Zapraszamy na szkolenie z tworzenia prezentacji multimedialnych

Plakat o konkursie fotograficznym 25 września 2020
Baner Promocja Organizacji w Sieci

Baner Promocja Organizacji w Sieci

Szanowni Państwo

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu którego celem jest nauka tworzenia prezentacji multimedialnej promującej działania i inicjatywy organizacji.

W trakcie szkolenia poznasz:

  • zasady nagrywania telefonem krótkich filmików promocyjnych,
  • techniki i sposoby na skuteczną prezentację swoich działań w sieci,
  • aplikacje dostępne w telefonach, tabletach lub innych mobilnych nośnikach.

Uczestnictwo w szkoleniu da praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób przygotowujących się do wzięcia udziału w KONKURSIE NA CIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ ORGANIZACJI ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO organizowanego w ramach E-PIKNIKU Organizacji z terenu Ziemi Chełmońskiego.

Uczestnictwo wymaga zgłoszenia: tel: 795 584 876 lub drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl

Plakat o konkursie fotograficznym

Plakat o konkursie fotograficznym

Wirtualny dzień Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego

Baner Dzień Szarlotki 25 września 2020

Z przyjemnością ogłaszamy i zapraszamy do uczestnictwa w Wirtualnym dniu Szarlotki na Ziemi Chełmońskiego

W tym roku trochę inaczej niż zazwyczaj będzie obchodzony Dzień Szarlotki ale wierzymy że nowa formuła wspólnego e-świętowania wyzwoli kreatywność uczestników.

Baner Dzień Szrlotki

Baner Dzień Szrlotki

Ogłaszamy zatem na Ziemi Chełmońskiego Konkurs fotograficzny  :

„M o j a      e – s z a r l o t k a     2 0 2 0”

Celem konkursu jest upowszechnianie fotografii i cyfrowego utrwalania miłych chwil z  aktywizacji mieszkańców, promowanie zorganizowanych form współpracy i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest  przysłanie najpóźniej do 26 października 2020 r. na adres mailowy  biuro@ziemiachelmonskiego.pl  maksimum 10 zdjęć w plikach opisanych (nie skompresowanych) wraz ze zgłoszeniem do konkursu lub dostarczenie osobiście do siedziby organizatora cyfrowych wersji fotografii na płycie CD, pendrivie lub innym nośniku. Preferowana rozdzielczość 300dpi. Zdjęcia podpisane imieniem i nazwiskiem autora prac fotograficznych, krótką informacją o prezentowanym obiekcie, miejscu oraz datą wykonania.

Zgłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (poniżej załączamy).

Nadesłanie wypełnionego zgłoszenia, organizator uznaje za równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodą na przekazanie organizatorowi konkursu praw do publikacji    w wydawanych przez LGD materiałach promocyjnych jak również zgodą na prezentowanie ich na stronie internetowej, profilu facebookowym, w prasie i wykorzystania ich w innej formie w celu popularyzacji Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zapraszamy również do śledzenia naszej strony  internetowej,  profilu na FB oraz prosimy o pomoc w dalszej dystrybucji  informacji o tym wydarzeniu i oczywiście zachęcamy do wspólnej zabawy.  

Regulamin załącznik Szarlotka 2020

Formularz zgłoszeniowy Szarlotka 2020

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ ORGANIZACJI Z ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO

1 września 2020

Szanowni  Państwo

zapraszamy do wzięcia udziału w E-pikniku i ramach Pikniku w “KONKURSIE NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ ORGANIZACJI Z ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO”

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w ten sposób chcemy się z Wami spotykać i zobaczyć jak się macie ….

Przygotujcie się na dobrą zabawę i ciekawe nagrody…

Więcej szczegółów  znajdziecie  na naszej www: https://tiny.pl/71131  jak również profilu FB:  Drogowskazy Aktywności Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

TERESIŃSKI KLUB SENIORA „RADOSNA JESIEŃ” WŚRÓD ZWYCIĘZCÓW PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”

24 sierpnia 2020

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ogłosiło rozstrzygnięcie konkursu „Działaj lokalnie”. To rywalizacja skierowana głównie do organizacji i grup nieformalnych, służąca docenieniu projektów budujących wspólne dobro. Konkurs jest organizowany w ramach programu polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności. 

– Należymy do grona 77 ośrodków, które działają w Polsce i realizują konkursy w programie Działaj Lokalnie. Zgłoszone do konkursu projekty są niezwykle ciekawe, angażują seniorów, młodszych ludzi do działania na rzecz wspólnego dobra – informuje Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes zarządu POPPS.

18 sierpnia miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Wśród nich znalazł się teresiński Klub Seniora „Radosna Jesień”, którego projekt dotyczy powrotu do aktywności sprzed epidemii. Seniorzy chcą zorganizować senioriadę, imprezę sportowo-integracyjną, podczas której będą mogli aktywnie spędzić czas, pośpiewać i pobyć w swoim towarzystwie.

W tegorocznej edycji konkursu pula środków wyniosła 16 000 złotych. Przyznane dotacje wynoszą od tysiąca sześciuset do trzech tysięcy złotych. Wszystkie zaproponowane projekty mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii, przez które zostały znacznie ograniczone dotychczasowe aktywności mieszkańców w małych, lokalnych społecznościach.

Teresiński projekt pod nazwą Jak zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić do aktywności seniorów w czasie pandemii” będzie realizowany w okresie od sierpnia do grudnia. W pozyskiwaniu funduszy na jego realizację – jak wyjaśnia prezes zarządu Agnieszka Ptaszkiewicz – pomogły gminy, Akademia Rozwoju Filantropii oraz darczyńcy prywatni i biznesowi.

Klubowi Seniora „Radosna Jesień” składamy serdeczne gratulacje i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektu.

Redakcja, Foto: Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego

Konkurs Działaj Lokalnie 2020

22 czerwca 2020

Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego ogłosiło piątą edycję konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim.

Sytuacja związana z COVID-19 spowodowała, że tegoroczny konkurs będzie się różnił od dotychczasowych edycji. Szanse na dofinansowanie będą miały projekty, które będą służyć przeciwdziałaniu epidemii lub jej skutkom i związanych z nimi ograniczeniami z poruszaniem się w miejscach publicznych oraz utrudnionym dostępem do placówek edukacyjnych czy kulturalnych.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje i grupy nieformalne z gmin: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Gmina Miasto Sochaczew, Gmina Sochaczew, Rybno, Teresin, Młodzieszyn.

Kwota dofinansowania projektów – do 3000 zł.  Komisja konkursowa wybierze kilka najciekawszych projektów, spełniających oczekiwania i warunki regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków – od 15 czerwca do 15 lipca 2020 roku.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin dostępne na stronie:
http://www.popps.org.pl/dzialaj-lokalnie-przeciwko-skutkom-epidemii/

 

 

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Logo Gminy Teresin 31 marca 2020

OGŁOSZENIE

o naborze osób do komisji konkursowej

Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zmianami) oraz § 10 pkt. 3 Rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

Ogłaszam

Nabór kandydatów do komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Teresin w 2020r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie pisemnej do dnia 24 kwietnia 2020 r.

– osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin,

– pocztą elektroniczną na adres j.milczarek@teresin.pl lub

– listownie na adres Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin z dopiskiem „Organizacje pozarządowe – komisja”  – liczy się data wpływu pisma do Urzędu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Imię i nazwisko, adres do korespondencji i telefon kontaktowy kandydata,
  2. Pełna nazwa, adres i telefon Organizacji, którą reprezentuje.

 

KONKURS NA NAJPOPULARNIEJSZEGO DZIELNICOWEGO 2019 ROKU ROZSTRZYGNIĘTY!

20 lutego 2020

Od początku stycznia trwał konkurs na Najpopularniejszego Dzielnicowego 2019 roku. Zwycięzcą tej edycji konkursu została st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak z Posterunku Policji w Teresinie.

Dzielnicowy, jako policjant pierwszego kontaktu społecznego z Policją powinien stale współpracować z mieszkańcami, przedstawicielami samorządów lokalnych i organizacjami działających na danym terenie na rzecz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 

W styczniu rozpoczął się konkurs „Najpopularniejszy Dzielnicowy 2019 roku”. Zgodnie z przyjętą formułą konkursu, najważniejszym elementem oceny wpływającej na wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego była opinia społeczna wyrażona poprzez ankietę, skierowaną bezpośrednio do mieszkańców powiatu sochaczewskiego. I to właśnie mieszkańcy poprzez oddanie głosu na danego dzielnicowego wykazali uznanie dla jego zaangażowania i skuteczności na rzecz społeczności lokalnej.

Państwa głosy zadecydowały, że st. sierż. Anna Opęchowska – Ciak wygrała konkurs. Na dzielnicową z gminy Teresin zagłosowały 1464 osoby.

Nasza koleżanka jest policjantką od 2008 roku. Od początku pełni służbę w Posterunku Policji w Teresinie. Jest pomysłodawczynią akcji charytatywnej „Niebieska Gwiazdka”.  Prywatnie żona i matka dwóch chłopców. W wolnym czasie czyta książki, jeździ na rowerze i pomaga potrzebującym.

Drugie miejsce w  plebiscycie zajął asp. szt. Tomasz Kubiak z Posterunku Policji w Iłowie z  ilością 979 głosów. Natomiast trzecie miejsce zdobył mł. asp. Tomasz Krajza z Rewiru Dzielnicowych KPP Sochaczew. Na dzielnicowego głosowało 329 osób.

Źródło: KPP w Sochaczewie

 

Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

27 stycznia 2020

Rusza Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020”, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i instytucji.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r.  mogą ubiegać się:

    – organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców);

    – domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. Mieszkańców. Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki realizacji projektu młodzi poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces,  z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu „Równać Szanse” wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą.

Wszelkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

Wielkość czcionki
Kontrast