Inwestycje

Ręka na pulsie

7 marca 2019

 Centralny Port Komunikacyjny

            Podczas V. sesji Rady Gminy radni przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminami Baranów i Wiskitki, której kluczowym elementem jest ustalenie zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyjęli jednocześnie Regulamin Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przewodniczący Linard nakreślił radnym historię prac nad przygotowaniem regulaminu powołania rady społecznej. We wrześniu 2018 roku doszło do spotkania grupy inicjatywnej składającej się z wójtów i przewodniczących rad zainteresowanych gmin. W tym gremium stworzony został projekt regulaminu, który przekazano następnie do konsultacji pełnomocnikowi rządu ds. CPK. Odbyło się jeszcze kilka spotkań w Ministerstwie Infrastruktury, ale nie przyniosły one żadnych znaczących rozwiązań, poza tym, że strona rządowa próbowała „zaadaptować” regulamin do swoich potrzeb.

Mocno zaangażowany w sprawę Tadeusz Szymańczak – poseł na Sejm I. kadencji i działacz społeczny, zabierając głos podczas obrad Rady Gminy Teresin, wyraził opinię, że nie wierzy w powstanie lotniska. Jako główną przyczynę wskazał niezapisanie w budżecie państwa na 2019 rok odpowiednich środków na ten cel. Innym, nie mniej istotnym potwierdzeniem tezy posła Szymańczaka, jest fakt rezygnacji ze stanowiska prezesa spółki celowej do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego Jacka Bartosiaka.

Swoją opinię w tej sprawie zaprezentował również zastępca wójta Marek Jaworski, który wyraził zadowolenie z faktu przystąpienia do współpracy z zainteresowanymi gminami Baranów i Wiskitki. Ręka na pulsie w tym przypadku świadczy o tym, że nie jest nam obojętna przyszłość – podkreślił zastępca wójta Marek Jaworski. Obecność i aktywność rady społecznej gwarantuje rzetelną informację, a przede wszystkim spójne i jednoznaczne stanowisko objętych rządowym projektem trzech gmin, na terenie których planowana jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Tomasz Daczko

Spotkanie w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego

17 kwietnia 2018

Pragniemy Państwa poinformować, iż w dniu 13 kwietnia 2018r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Baranów, Gminy Teresin oraz Gminy Wiskitki z Pełnomocnikiem Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarność” –  sekretarzem stanu Mikołajem Wildem.

Gminę Baranów reprezentował Wójt Andrzej Kolek, Gminę Teresin – Wójt Marek Olechowski, zaś Gminę Wiskitki reprezentowali: Wójt Franciszek Grzegorz  Miastowski oraz z-ca Beata Stępniewska. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Zespołu Urbanistycznego w Wiskitkach – Pani Jadwiga Jeznach oraz Pani Aleksandra Miastowska.

Podczas spotkania Minister Wild poinformował , że tereny tych trzech ww. gmin obejmują potencjalny obszar oddziaływania inwestycji jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarność”.

Pragniemy również Państwa poinformować, że w najbliższym czasie Ministerstwo Infrastruktury udostępni  stronę internetową, na której będą  przedstawiane informacje o działaniach rządu w tej ważnej dla naszych gmin inwestycji.

Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

18 stycznia 2018

Porozumienie w sprawie budowy tunelu!

 

Na taką wiadomość mieszkańcy gminy Teresin czekali latami. To, o co zawsze zabiegał wójt Marek Olechowski wreszcie stanie się faktem. Władze gminy Teresin, powiatu sochaczewskiego praz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały wspólne porozumienie w sprawie współfinansowania dokumentacji projektowej tunelu pod torami w centrum Teresina. Dokument podpisano w środę 17 stycznia br. w siedzibie PLK w Warszawie.

Swoje podpisy pod porozumieniem złożyli – Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin i Krzysztof Pietras, z-ca dyrektora Regionu Centralnego PKP PLK S.A. w obecności prezesa spółki Ireneusza Merchela oraz ministra Macieja Małeckiego, który wydatnie przyczynił się do tego, że takie porozumienie zostało osiągnięte.

Porozumienie określa zasady i warunki współpracy w pierwszej fazie inwestycji. W latach 2018 – 2019, opracowana zostanie dokumentacja projektowa, kosztorys oraz pozyskane będą decyzje administracyjne potrzebne do realizacji zadania. Opracowanie dokumentacji projektowej to około 1,2 mln zł. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sfinansują 50% w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

W latach 2020 – 2021, po określeniu zasad współpracy i finansowania, będzie można przystąpić do budowy. Realizację szacuje się na około 24 mln zł. Udział PLK przy współfinansowaniu inwestycji może wynieść do 50% kosztów w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych z zastrzeżeniem, że łączna kwota nie przekroczy 12 mln zł.

Po wielu latach starań wreszcie zapadła decyzja, że możemy, przy współfinansowaniu w równych częściach 50/50 zrealizować tę jakże ważną inwestycję. To porozumienie stanowi przełom i zamyka cały etap dyskusji, o tym, czy w ogóle tunel powstanie. Tak, powstanie i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, to niesamowita sprawa dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – powiedział wójt Marek Olechowski.

 Marcin Odolczyk

Wielkość czcionki
Kontrast