Adaptacja budynku dworca w Teresinie

Całkowita wartość projektu – 5.206.245,29 zł
Całkowita wartość dofinansowania – 3.134.715,32 zł

Wielkość czcionki
Kontrast