WYDATKI NA OCHRONĘ POWIETRZA I KLIMATU. RANKING „WSPÓLNOTY”

Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

Miesięcznik „Wspólnota” po raz pierwszy zajął się wydatkami samorządów na walkę ze smogiem i ochronę klimatu. Temat ten podjęto ze względu na społeczną wagę problemu, jakim jest jakość powietrza. Samorządy mają tu poważną rolę do odegrania.

Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale budżetowym 90005 poniesione w latach 2018-2021, podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej. Okazuje się, że w prawie 1200 gminach nie przekroczyły one 50 zł na mieszkańca, były więc symboliczne. Na przeciwnym biegunie mamy 96 gmin z kwotą 1000 zł na mieszkańca.

Gmina Teresin w zestawieniu gmin wiejskich zajęła 200. miejsce na 1365 jednostek. W naszym przypadku to 585,915 zł przypadające na mieszkańca. Nie jest to wynik zadowalający, ale na pewno pokazujący, że samorząd gminny nie bagatelizuje problemu.

Dotychczas podjęte przez Gminę Teresin działania, to m.in.  modernizacje lokalnych kotłowni poprzez zastosowanie źródeł opalanych gazem ziemnym, podejmowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej w obiektach gminnych (termomodernizacja budynków, modernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych, wspieranie organizacyjno-prawne przedsięwzięć termomodernizacyjnych podejmowanych przez użytkowników indywidualnych (np. prowadzenie doradztwa, audytu energetycznego), wykorzystywanie energii odnawialnej do zasilania części infrastruktury gminnej (fotowoltaika), tworzenie oraz utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, selektywne zbieranie odpadów komunalnych, prowadzenie bezpłatnego punktu doradztwa energetycznego na obszarze gminy czy w końcu zapewnienie miejsca, gdzie możemy oddać odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych lub zużyte sprzęty elektroniczne (PSZOK). Gmina Teresin uczestniczy także w Programie „Czyste Powietrze” – kompleksowym działaniu, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Zakłada on m.in. wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Warto tu wspomnieć również o najnowszej inwestycji, czyli modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie. Unowocześnienie oświetlenia doprowadzi w efekcie do radykalnego obniżenia mocy zainstalowanych urządzeń oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny, a co za tym idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery. Przewidywane jest roczne zużycie energii po modernizacji w wysokości 356 MWh/rok (spadek zużycia energii – 415 MWh/rok, spadek emisji CO2  – 298,385 ton/rok).

To namacalne przykłady proekologicznych działań, które podejmują władze samorządowe naszej gminy w celu ochrony klimatu. Warto w nie inwestować, od nich bowiem zależy nasze zdrowie i jakość życia.

Pełne zestawienie rankingu można znaleźć na stronie wspolnota.org.pl

Redakcja

 

Wielkość czcionki
Kontrast