Z PRAC RADY GMINY TERESIN

LXIV sesja Rady Gminy Teresin - 19.12.2022 r.

LXIV sesja Rady Gminy Teresin – 19.12.2022 r.

Sesja LXIV 19 grudnia 2022 r.

Podczas LXIV sesji radni przyjęli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Teresin oraz w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Nowe Paski stanowiących drogę.

Rada uchwaliła także roczny program współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

W uchwale o obligacjach urealniono kwotę emisji do faktycznej kwoty wyemitowanych w 2022 roku obligacji. W dalszej części obrad radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.602.509,00 zł w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”. Gminie Teresin zostało przyznane dofinasowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Gminie Teresin”. Zadanie zostało realizowane na podstawie podpisanej umowy nr 00171-65150-UM0700376/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dotację zmniejszono ze względu na brak możliwości rozliczenia i wpływu dotacji na w/w zadanie w 2022 r. Dotacja zostanie rozliczona i wpłynie w 2023 roku.

Redakcja

Projekty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast