SOŁECTWO GRANICE DZIĘKUJE

Zbliżający się koniec roku to czas refleksji nad tym, co dobrego mogliśmy zrobić. Sięgamy myślą wstecz do planów, które założyliśmy. Rozmyślamy, podsumowujemy i z nadzieją wyznaczamy nowe cele.

Mijający rok był dla nas wszystkich czasem próby naszego człowieczeństwa. Nie planując tak trudnego „egzaminu”, zdaliśmy go bez wątpienia na najwyższą ocenę. Pragnę gorąco podziękować mieszkańcom i przyjaciołom Sołectwa Granice za to, że kiedy w moich rodzinnych stronach tysiące ludzi uciekających przed wojną potrzebowało pomocy, nasz dom błyskawicznie zamienił się w magazyn. Było wspólne pakowanie darów, wyjazdy na granicę i organizowanie pomocy tym, którzy zamieszkali w pobliżu. Było mnóstwo ciepłych słów i niemniej gorzkich łez. Zapamiętamy ten czas jako ten najcenniejszy, bo wspólny i spędzony w najsłuszniejszej sprawie.

W związku z dramatem wojennym nasze sołeckie sprawy zostały przesunięte w czasie. Jesienią mogliśmy dokończyć budowę boiska dla placu gminnym w Granicach. Jak zwykle mieszkańcy stanęli na wysokości zadania. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i energię, aby pracować przy ogrodzeniu boiska, porządkowaniu terenu, zakładaniu łąki kwietnej, sadzeniu roślin cebulowych jak również dbaniu o systematyczne wykaszanie placu zabaw i terenu wokół.  Zawsze podczas prac społecznych mogliśmy liczyć na tych, którzy przygotowali wspólne śniadanie, talerz smacznej zupy, pachnące ciasta czy coś na zakończenie dnia. Takiego społecznego zaangażowania, bezinteresowności i pracy na rzecz dobra wspólnego, nie da się wycenić.

Zatem niech czas Świąt będzie dla Państwa radością i okazją do najpiękniejszych spotkań, głębokich refleksji, wzruszeń i wytchnieniem. Nadchodzący Nowy Rok niech pozwoli realizować się Waszym planom i spełniać się Waszym marzeniom. Nade wszystko niech towarzyszy Waszym rodzinom zdrowie, jedność i pokój.

Z wyrazami szacunku

Anna Gogół, Sołtyska Sołectwa Granice

Wielkość czcionki
Kontrast