WFOŚiGW W WARSZAWIE PRZEKAZAŁ DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU I OCHRONĘ PRZYRODY W GMINIE TERESIN

Umowy z beneficjentami 12.09.2022 r. w domu zakonnym w Szymanowie podpisał prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie Marek Ryszka. W spotkaniu wzięli wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. Gminę Teresin reprezentowali wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.

W ramach otrzymanego przez Gminę Teresin dofinansowania (koszt kwalifikowany – 7 919,60 zł, kwota dofinansowania – 3 167,84 zł, % dofinansowania – 40,00) pokryte zostaną koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Warszawie szkodliwy azbest zostanie w bezpieczny sposób zdementowany z dachów przez specjalistyczne firmy i unieszkodliwiony na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie przypomniał, że od 2018 roku Fundusz przekazał mazowieckim samorządom ponad 40 mln zł na usuwanie azbestu. W tym roku zaplanowano na ten cel kolejne 6 mln 800 tys. zł.

Fundusz dofinansuje również wykonanie prac pielęgnacyjnych zabytkowego drzewostanu w XVIII wiecznym przypałacowym parku w Szymanowie. Dotacja na ten cel w wysokości 50 tys. zł trafi do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP.

– W Szymanowie prowadzimy szkołę średnią, jest tu również sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej oraz dom rekolekcyjny. Dzięki dotacji będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo wszystkich, którzy nas odwiedzają odpowiednio zabezpieczając drzewa w zabytkowym parku – powiedziała Siostra Elżbieta Faustyna Orłowska, przełożona domu zakonnego w Szymanowie. W 2022 roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie na działania związane z ochroną przyrody 1 mln 240 tys. zł, z kolei na edukację ekologiczną 3 mln 274 tys. zł.

źródło: wfosigw.pl

Wielkość czcionki
Kontrast