POWSTAJE LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023-2027

LGD Ziemia Chełmońskiego mapa

LGD Ziemia Chełmońskiego mapa

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” prowadzi prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Będzie ona dotyczyła obszaru dziesięciu gmin: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

20 września w teresińskim Dworcu TO.Kultura odbyło się spotkanie konsultacyjne w celu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Wzięli w nim udział, obok mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, przedstawiciele naszego samorządu. Spotkanie otworzyła Magdalena Podsiadły – Prezes Zarządu LGD „Ziemia Chełmońskiego”, która przedstawiła efekty dotychczasowej działalności LGD i przybliżyła zakres działania Stowarzyszenia. Moderatorem konsultacji była Marzena Cieślak – ekspert zewnętrzny.

– W związku z prowadzonymi działaniami, których konsekwencją będzie przygotowanie nowej LSR, podjęliśmy starania włączenia lokalnej społeczności w ten proces. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie każdej z gmin planowanej do objęcia LSR, które są poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii – informuje Magdalena Podsiadły.

Podczas spotkania ekspertka powołana przez LGD „Ziemia Chełmońskiego” dokonała diagnozy

potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców naszej gminy. W trakcie rozmów podjęto m.in. takie zagadnienia jak potencjał, potrzeby, kierunki rozwoju obszaru LGD oraz wydatkowanie środków w nowej perspektywie. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 będzie wytyczała kierunki prac Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców. Prezes LGD „Ziemia Chełmońskiego” Magdalena Podsiadły podkreśla, że opinie oraz propozycje działań sformułowane przez uczestników spotkania będą niezwykle pomocne w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR.

Redakcja

 

Wielkość czcionki
Kontrast