STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2022/2023

grafika ilustracyjna

grafika ilustracyjna

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Teresin. Druki znajdują się w BOM Urzędu Gminy Teresin lub na stronie bip.teresin.pl. Wypełnione wnioski powinny być złożone w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin do 15 września 2022. Warunkiem przyznania stypendium jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia – dochód mniejszy niż 600 zł na osobę w rodzinie (776 zł dla rodziców samotnie wychowujących dzieci). Maksymalna wysokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł.

Pełnomocnik wójta ds. oświaty
Bogusław Bęzel

 

Wielkość czcionki
Kontrast