KIEDY ZABRAKNIE WODY?

Od 28 czerwca do odwołania w Gminie Teresin obowiązują ograniczenia w korzystaniu z wodociągu, fot. poglądowe Pixabay

Od 28 czerwca do odwołania w Gminie Teresin obowiązują ograniczenia w korzystaniu z wodociągu, fot. poglądowe Pixabay

W związku z utrzymującymi się bardzo wysokimi temperaturami oraz ogromnym  wzrostem poboru wody z sieci wodociągowej zwracamy się z apelem o niepodlewanie ogródków, trawników, upraw polowych, sadowniczych oraz nienapełnianie basenów.

Prosimy o korzystanie w miarę możliwości z przydomowych studni.

Jednocześnie informujemy, że wskutek ponadnormatywnego poboru wody może nastąpić pogorszenie jej jakości, obniżenie ciśnienia a nawet przerwy w dostawach

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie

fot. poglądowe Pixabay

Wielkość czcionki
Kontrast