WALKA Z AZBESTEM W GMINIE TERESIN

Wzorem lat ubiegłych mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Teresin w roku 2022 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji polegającej na demontażu oraz utylizacji wyrobów zawierających azbest. Inwestycja realizowana będzie w roku 2022. Środki pozyskane przez Gminę Teresin przeznaczone będą tylko i wyłącznie na demontaż, przewiezienie i utylizację azbestu, natomiast nie mogą być wydatkowane na wykonanie nowych pokryć dachowych.

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które są zainteresowane usunięciem azbestu ze swoich posesji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Teresin. W związku z ograniczoną ilością środków o zakwalifikowaniu do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

– dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych wydany przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie;

– dokumentację fotograficzną potwierdzającą aktualny stan pokrycia dachu lub materiałów (zawierających azbest).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, (Referat Mienia i Środowiska, budynek po byłej aptece, I piętro,
ul. Zielona 18, tel.: 46 864 25 33).

Wielkość czcionki
Kontrast