DODATEK OSŁONOWY ZA PODWYŻKI CEN

Baner dodatek osłonowy

Baner dodatek osłonowy

ILE WYNOSI I KTO MOŻE GO DOSTAĆ?

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa weszła w życie we wtorek (4 stycznia).

Wysokość dodatku

  • Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.
  • Wysokość dodatku to 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami, jak należy go uzupełnić.

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór wniosku o dodatek osłonowy.

WZÓR WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

Kliknij tutaj, aby pobrać wskazówki, jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy.

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Źródło: gov.pl

Wielkość czcionki
Kontrast