Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej

Grafika ilustracyjna

Grafika ilustracyjna

            Przypominamy, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia Wojewody. Aktualnie na terenie województwa mazowieckiego, na podstawie zezwolenia Wojewody, działa 140 placówek, które są wpisane do rejestru, spełniają standardy określone w przepisach prawa i podlegają kontroli.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodobowej

Rejestr placówek zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej

Wielkość czcionki
Kontrast