RANKING SAMORZĄDÓW „RZECZPOSPOLITEJ”. GMINA TERESIN 38. W KRAJU I 5. NA MAZOWSZU

Rzeczpospolita po raz 17 ogłosiła ranking polskich samorządów

Rzeczpospolita po raz 17 ogłosiła ranking polskich samorządów

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej wiarygodnych w Polsce. W tym roku nasza gmina znalazła się na piątym miejscu wśród gmin wiejskich z Mazowsza i na 38. miejscu spośród 1533 gmin wiejskich ujętych w zestawieniu.

Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking ten weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

Pełne zestawienie dostępne jest na stronie https://rankingsamorzadow.rp.pl/

Redakcja, Grafika: rp.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast