BLISKO 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

4 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowie (gm. Iłów) Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka w obecności m.in. ministra Macieja Małeckiego podpisał umowy z 12 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sochaczewskiego. Wśród beneficjentów znalazły się OSP w Paprotni i Niepokalanowie.

W sumie strażacy otrzymają blisko 250 złotych dofinansowania. Dzięki otrzymanemu wsparciu druhowie będą mogli zakupić sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej, a także sfinansować działania związane z aktywowaniem i doposażeniem młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz budowę instalacji fotowoltaicznych.

OSP w Paprotni otrzymało dotację w kwocie 20 tys. złotych, natomiast OSP w Niepokalanowie ponad 11 tys. złotych.

Wsparcie finansowe pochodzi z Programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”.

Redakcja, Fot. tusochaczew.pl, Katarzyna Żakowska

Wielkość czcionki
Kontrast