PRACE PROJEKTOWE TUNELU W TERESINIE NABIERAJĄ TEMPA

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Małgorzata Dębowska, podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 września, poinformowała, że po podpisaniu porozumienia z PKP SA prace projektowe dotyczące budowy tunelu w Teresinie nabrały tempa.

Na prośbę wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sochaczewskiego Jana Aleksandra Łopaty dyrektor Dębowska zaprezentowała aktualny etap prac nad projektem budowy tunelu w Teresinie. Z jej wypowiedzi wynika, że możliwe jest, iż przetarg na budowę zostanie ogłoszony do końca tego roku.

– Z chwilą pozyskania zgody na dysponowanie terenami kolejowymi, podpisania umowy z PKP SA Nieruchomości w tym względzie, projektant mógł przystąpić do kontynuacji prac. I rzeczywiście te prace przyspieszyły. Aktualnie projektant pozyskał już ZUT kolejowy, uzyskał zgodę na odstępstwo z Ministerstwa Infrastruktury i najważniejsze, że ta zgoda dotyczy tej nienormatywnej skrajni, 3,5 metra, czyli praktycznie mamy już tę kwestię uzgodnioną. Projektant uzyskał również zgodę na odstępstwo z naszej Architektury. W tej chwili oczekuje na decyzję pozwolenia wodno-prawnego. Wydanie takiej decyzji jest uzależnione od ustalenia linii brzegowej nowego przebiegu rzeki Teresinki, co zostało już zrobione przez projektantów i trafiło do Geodezji. Z chwilą pozyskania pozwolenia wodno-prawnego i podziałów, to praktycznie wykonawca będzie mógł składać wniosek o zgodę na realizację inwestycji drogowej do naszej Architektury. Równolegle prowadzone są prace nad podpisaniem porozumienia w sprawie współfinansowania robót, w tej chwili ustalamy ostatnie szczegóły. Również równolegle przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia, żeby nie tracić czasu, ona również będzie uzgadniana z kolejarzami. Plany są takie, aby przetarg ogłosić do końca tego roku – poinformowała dyrektor Dębowska.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Aleksander Łopata boi się jednak, że sprawa ustalenia i pozyskania zgód na zmianę przebiegu rzeki Teresinki może spowodować poważne opóźnienia w przebiegu procesu projektowego. Wątpliwości te rozwiewa dyrektor Dębowska, twierdząc, że Wody Polskie wszczęły odpowiednie procedury, a dokumenty uzupełniane są o informacje dotyczące granicy linii brzegowych. Po wprowadzeniu przez projektanta odpowiednich korekt geodezyjnych, dokumentacja zostanie niezwłocznie przekazana Wodom Polskim.

Źródło: tusochaczew.pl, foto. teresin.pl

Wielkość czcionki
Kontrast