IZBISKA MAJĄ NOWEGO SOŁTYSA

Beata Brymora - nowo wybrana sołtys wsi Izbiska

Beata Brymora – nowo wybrana sołtys wsi Izbiska

Po rezygnacji dotychczasowego sołtysa wsi Izbiska Edwarda Kopca, zgodnie ze Statutem, należało w ciągu 3 miesięcy dokonać przedterminowych wyborów. Odbyły się one 30 sierpnia 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Masznie.

Mimo deszczowej pogody, frekwencja dopisała i wybory sołtysa mogły dokonać się w pierwszym statutowym terminie. Zebrani na sali mieszkańcy zgłosili dwie kandydatury: Beatę Brymorę i Krzysztofa Krystosiaka. W wyniku tajnego głosowania sołtysem wsi Izbiska została Beata Brymora. Prowadzący zebranie zastępca wójta Marek Jaworski pogratulował nowej sołtys, przekazując dokumentację sołectwa. Nowo wybrana sołtys podziękowała mieszkańcom za zaufanie i oddanie głosu na jej kandydaturę. Wyraziła swą gotowość na dialog i zaprosiła do współpracy na rzecz wsi Izbiska.

Pani Beata Brymora przez wiele lat była związana z firmą Mars Polska.  Znana jest z umiejętności zjednywania sobie ludzi, ale przede wszystkim z angażowania się w wiele przedsięwzięć społecznych, w które wkłada ogromne serce, nietuzinkową wrażliwość, klasę i kulturę.

Nowej pani sołtys życzymy dużo energii, wytrwałości, satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego oraz wielu sukcesów w realizacji wszystkich planów i zamierzeń. Podziękowania kierujemy do ustępującego pana sołtysa – Edwarda Kopca – za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności Izbisk.

Redakcja, fot. tusochaczew.pl

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast