DRAŻLIWY TEMAT. POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

Temat sprzątania odchodów po psach budzi wiele emocji i kontrowersji. Jednak czy bycie opiekunem psa, troszczenie się o niego, nie wiąże się z wzięciem całkowitej odpowiedzialności za zwierzę?

Do naszej redakcji zadzwoniła jedna z mieszkanek ulicy Cmentarnej w Paprotni z prośbą o interwencję i nagłośnienie tego drażliwego tematu. Jak się okazuje właściciele czworonogów traktują pas zieleni przy tej ulicy jako swoistą, bezpłatną toaletę dla swoich podopiecznych. Zrelacjonowała jedno z ostatnich wydarzeń, które w skrócie wyglądało tak, że rodzina będąca z dziećmi na spacerze, miała niewątpliwie przykrą przyjemność wdepnięcia w psie odchody. Nietrudno się domyśleć, że nie byli z tego faktu zadowoleni. Bycie opiekunem zwierzęcia przynosi wiele radości i satysfakcji, ale również obowiązków. Niestety, dla części właścicieli sprzątanie po psie jest gorszące, wstydliwe i dziwaczne. Powinno być wręcz przeciwnie, bo co złego jest w sprzątaniu po zwierzaku, za którego jesteśmy odpowiedzialni? I jak się okazuje, grzeczne zwrócenie uwagi o sprzątnięcie po psie, wywołuje wielokrotnie falę agresji.

Za sprzątaniem po swoim psie przemawiają nie tylko względy estetyczne. Warto wiedzieć, że w psich odchodach znajdują się pasożyty, które mogą być nosicielami różnych chorób.  Zakażenie nicieniami, tasiemcami oraz lamblią może być niebezpieczne zarówno dla zwierząt, jak i ich właścicieli, szczególnie dzieci.

Sprzątanie po psie to nie tylko przejaw dobrego wychowania i kultury osobistej, ale też przestrzeganie prawa. Obowiązek posprzątania po psie ma właściciel zwierzęcia. Jasno określa to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin, który w Rozdziale VI wskazuje, że osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt, nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Tyle Regulamin, a rzeczywistość rzeczywistością. Przypominamy zatem, że właściciel, który nie wykona tego obowiązku, może liczyć się z mandatem, oczywiście wtedy, kiedy odpowiednie służby (np. policja) złapią go na gorącym uczynku albo sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim organom. Ale czy o to w tym chodzi? Warto być kulturalnym i świadomym przewodnikiem psa. Psie odchody możemy zebrać do zwykłego foliowego woreczka i wyrzucić do kosza na odpady zmieszane lub do kosza znajdującego się na terenie gminy. Nie są wymagane do tego specjalne opakowania, chociaż wiele sklepów ma w swojej ofercie specjalnie przeznaczone do tego torebki. Edukujmy też siebie nawzajem. Jeżeli jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy inny właściciel nie sprząta po swoim pupilu, kulturalnie i spokojnie uświadommy go. Być może w ten sposób okolica, w której mieszkamy będzie czystsza, zmniejszy się ryzyko zakażenia chorobami, nie tylko dla naszego psa, ale też dla twojego dziecka i ciebie.

Redakcja, fot. 123rf.com Monika Wiśniewska

Wielkość czcionki
Kontrast