Zbiórka folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program dotyczący zbiórki folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Teresin informuje, że Gmina Teresin zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

  1. Wnioski od rolników przyjmowane będą do 13 sierpnia 2021 roku (wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane).
  2. Jeden rolnik może złożyć jeden wniosek w ramach Programu. Wnioski należy składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20,
    96-515 Teresin w godzinach pracy urzędu.
  3. Na podstawie złożonych wniosków Gmina przygotuje wniosek zbiorczy o dofinansowanie. Program ma charakter konkursu i w przypadku nieotrzymania przez Gminę Teresin dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.
  4. Odbiór odpadów wskazanych we wniosku będzie realizowany z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pod adresem Granice 32H. Odbierane będą wyłącznie odpady czyste, posegregowane wg frakcji i koloru.
  5. Odbiór odpadów realizowany będzie na postawie złożonego wniosku do ilości wskazanej we wniosku.

Wniosek dostępny na stronie www.teresin.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Teresin 23 lipca 2021r.

Wielkość czcionki
Kontrast