Z PRAC RADY GMINY TERESIN

Kosmetyczna korekta w WPF i w uchwale budżetowej

Głównym powodem zwołania XLI sesji Rady Gminy Teresin była konieczność dokonania zmian budżetowych. Korekty dokonane zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Teresin na lata 2021-2031, jak i w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2021, mają charakter kosmetyczny.

– Są to zmiany kosmetyczne. 12 lipca podejmowaliśmy uchwałę, w której rozpisane zostało pokrycie deficytu. Wolne środki zaprezentowane były w jednej kwocie 464.185,35 zł. W aktualnym zapisie paragraf ten zmienia się i wolne środki podzielone zostały na dwie kwoty. 35.620,72 zł to niewykorzystane środki pozyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałą kwotę stanowią wolne środki. Zapisy takie znalazły swoje miejsce w części tabelarycznej WPF. Nic nie zmienia się w wykazie przedsięwzięć. W uchwale budżetowej wprowadzono zmiany w funduszu sołeckim wsi Elżbietów. Zrezygnowano z dwóch zadań. W zamian zaplanowano stworzenie monitoringu – wyjaśniła radnym skarbnik Gminy Teresin Agnieszka Rosa.  

Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Redakcja

 Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast